Thuisblijfregels

We hanteren de onderstaande thuisblijfregels. We volgen hierin ​de
richtlijnen van de overheid​ en het protocol basisonderwijs van de PO-raad.
Onderstaande regels gelden voor leerlingen groep 1 t/m 8

Wel naar school
● kinderen zonder klachten
● kinderen die af en toe hoesten
● kinderen met bekende chronische luchtwegklachten, astma of hooikoorts zonder koorts of benauwdheid​.

Kinderen blijven thuis:
● als het kind verkoudheidsklachten heeft (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen of keelpijn);
● als het kind naast verkoudheidsklachten ook koorts heeft en/of benauwd is en/of (meer dan incidenteel) hoest;
● als zij getest gaan worden en/of in afwachting zijn van het testresultaat;
● het kind een contact is van een patiënt met een bevestigde COVID-19 infectie;
● als het kind bij iemand in huis woont die, naast milde klachten die passen bij COVID-19, ook koorts heeft en/of benauwd is. Dan geldt: iedereen in het huis blijft thuis totdat die persoon een negatieve testuitslag heeft;
● als het kind een huisgenoot is van iemand met een bevestigde COVID-19 infectie. Het kind blijft thuis gedurende de quarantaineperiode. Als het kind geen klachten ontwikkelt tijdens deze periode mag het kind daarna weer naar school.

Een kind met milde klachten dat niet is getest, mag weer naar school als het 24
uur volledig klachtenvrij is. Kinderen die na 7 dagen nog steeds dezelfde milde
klachten hebben, mogen ook weer naar school.

Ziek op school?
Als een kind op school ziek wordt, neemt school contact op met de ouders om
het kind op te halen.

Testen bij kinderen
Testen van kinderen jonger dan 12 jaar wordt dringend geadviseerd als:
● het kind verkoudheidsklachten heeft (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen en keelpijn);
● de klachten niet (alleen) bestaan uit verkoudheidsklachten (bijv. als er ook sprake is van hoesten, koorts en/of benauwdheid), of het kind anderszins ernstig ziek is;
● er een indicatie is in het kader van een bron- en contactonderzoek;
● het kind deel uitmaakt van een uitbraakonderzoek. Op ​de website van het Nederlands Jeugdinstituut​ is meer informatie te vinden:
● tips voor als je kind getest wordt;
● hoe werkt een coronatest;
● andere soorten testen voor kinderen.

Wie beslist of mijn kind getest wordt?
Bij kinderen tot 12 jaar beslissen de ouders over de medische zorg. Het kind heeft recht op begrijpelijke informatie over wat er gebeurt en waarom.

Thuisblijven gedurende de test
Kinderen die getest worden, blijven thuis totdat de uitslag bekend is. Voor meer informatie zie: ​https://lci.rivm.nl/langdurig-neusverkouden-kinderen

Niet testen?
● een kind met klachten dat niet is getest, mag weer naar school als het 24 uur volledig klachtenvrij is;
● hiervoor geldt een maximum van 7 dagen na de eerste ziektedag in het geval van aanhoudende milde klachten. Daarna mogen kinderen met milde klachten weer naar school.

Beslisboom
U kunt ook gebruik maken van onderstaande beslisboom. Het is daarbij
belangrijk dat u de hele beslisboom doorloopt.
Beslisboom groep 1 t/m 8