Vanaf 16 december verzorgen wij noodopvang op de Prinses Amaliaschool. 

Informatie over de voorwaarden kunt u vinden via deze link van de Rijksoverheid.
Mocht u in aanmerking komen voor noodopvang dan kunt u een mail sturen naar: noodopvang@dedrieslag.nl. U krijgt direct een mail terug met informatie over het verdere verloop van de aanmelding.

Voor de komende weken wat informatie: 

  • 15 december krijgen de kinderen een tas mee met werk voor de komende weken. Voor de komende dagen wordt er niet veel verplicht thuiswerk meegegeven. 
  • We willen u vragen om de vakantie ook echt vakantie te laten zijn, daar zijn de kinderen, de leerkrachten en vast u ook wel aan toe. 
  • Vanaf 4 januari komt er een schema met (deels online) lessen en per dag zijn er ook instructiefilmpjes. Kinderen zullen hier dan zo’n 2 uur per dag mee aan het werk zijn. 
  • U kunt bij vragen de leerkracht die die dag werkt via Parro bereiken tussen 8 en 5 uur.
  • Als u een Chromebook van school hebt geleend vragen we u om deze tot 4 januari in een kast achter slot te laten. Deze is alleen voor schoolgebruik bedoeld. 
  • Er kan dit schooljaar nog steeds (vanaf groep 5) online geoefend worden met Picatypen. Enkelen hebben al hun diploma gehaald! 
  • De 12e horen we of we echt vanaf 18 januari alle kinderen weer op school mogen ontmoeten. We hopen het van harte!