Groep 1/2 a

Wie staat er voor de groep

Juf Wilma Lagerweij op maandag, dinsdag en vrijdag om de week. Juf Gerdi van Wikselaar op woensdag, donderdag  en vrijdag om de week. Op enkele dagdelen is juf Willeke, de onderwijsassistente aanwezig ter ondersteuning. Vanaf november zal ook juf Gerjanne enkele dagdelen aanwezig zijn ter ondersteuning.

Leerlijnen

We werken met leerlijnen waarin de doelen staan die eind groep 1 en eind groep 2 behaald moeten zijn. We maken groepsplannen voor spelling en voor rekenen. De kinderen worden bij elk plan ingedeeld in drie groepen. We hebben een basisgroep, een groep met kinderen die extra uitdaging nodig hebben en een groep kinderen die extra oefening nodig hebben. In de kleine kring helpen we kinderen die extra hulp nodig of extra uitdaging nodig hebben.

Computeren

In elke groep zijn computers/tablets aanwezig waar de kinderen tijdens het spelen en werken gebruik van kunnen maken. Ook gaan we 2 keer in de week met de  kinderen computeren. We volgen dan de programma’s Kleuterplein en Pluspunt (rekenen).

Dit schooljaar gaan we ook met Bee-Bots werken, hierbij zijn de kinderen op een eenvoudige manier bezig met programmeren.

Ook besteden we aandacht aan mediawijsheid.

Thematafel

We werken met de kinderen telkens over een thema. Uw kind mag dan materialen meenemen die met het thema te maken hebben. Wanneer u de naam van uw kind op het materiaal schrijft, kunnen wij alles weer juist teruggeven.

Lettermuur

In de kleutergroepen worden een aantal letters aangeleerd. Wij spreken de letters uit zoals je ze hoort in een woord (fonemisch). In elke klas hangt een lettermuur. Als er een nieuwe letter aangeleerd wordt mogen de kinderen kleine voorwerpen of briefjes met de betreffende letter meenemen.

Speelgoedmiddag voor een vakantie

Op de donderdagmiddag voor elke vakantie mag uw kind speelgoed mee naar school nemen. U krijgt een bericht wanneer dat precies is. Wilt u uw kind speelgoed meegeven waar echt mee gespeeld kan worden? Gewelddadig speelgoed zoals een geweer of een zwaard, maar ook computerspelletjes mogen de kinderen niet meenemen. Het mag ook speelgoed voor buiten zijn (als ze geen gym hebben op de donderdagmiddag). Houd u er rekening mee dat het speelgoed kapot kan gaan of kwijt kan raken.

Verjaardagen

  • Als uw kind jarig is mag het feest op school gevierd worden. Een gezonde traktatie heeft onze voorkeur, graag ook niet te veel. De juf maakt een paar foto’s van de jarige en verstuurt deze via Parro aan de ouders van de jarige.
  • Het is de bedoeling dat een jarige kleuter alleen zijn/haar eigen groep en eigen leerkracht trakteert.
  • Er zijn kinderen die een allergie hebben en bepaalde traktaties niet verdragen. U kunt dit navragen bij de juf.

Kleurplaten

  • Uw kind mag een kleurplaat maken voor de verjaardag van papa en mama. De verjaardagskalender hangt bij de klas, daar kunt u de namen op invullen zodat tijdig de kleurplaat gemaakt kan worden.

Schooltv

We kijken 1 keer per week een Koekeloere-aflevering passend bij het thema.

Bezoek

  • Als er een baby’tje geboren wordt komt er een leerkracht op bezoek.
  • Ook bij langdurige ziekte van uw kind komt de leerkracht op bezoek.

Het kan gebeuren dat er een stagiaire aanwezig is in de groep. Dit kan een Pabo student zijn, maar ook een leerling onderwijsassistent of een snuffelstage.

Plakboeken

In de kleutergroep wordt van ieder kind een plakboek bijgehouden met werkjes. Dus niet alle werkjes gaan mee naar huis. Dit plakboek wordt 2 keer per jaar met het rapport meegegeven en mag ook weer meegenomen worden naar school. Aan het eind van groep 2 mogen de kinderen dit plakboek houden als herinnering.

Zelfredzaamheid

Wanneer uw kind naar school gaat is het fijn als uw kind zich enigszins zelf kan redden. We denken dan aan: jas aantrekken, rits dicht doen, knoop open en dicht doen, aan- en uitkleden, veters strikken, toiletgebruik, enz.

Contact

We vinden het belangrijk dat we een goed contact met u als ouders hebben. We willen met elkaar het beste voor uw kind en dat kan alleen als we open met elkaar communiceren. Zit uw kind ergens mee of speelt er iets in de thuissituatie dan horen we dat graag. Korte mededelingen kunt u altijd via Parro doen of ’s morgens of ’s middags bij het brengen en ophalen, maar wilt u echt een gesprek dan maken we graag een afspraak na schooltijd.

Als er op school bijzonderheden zijn, dan hoort u dat ook van ons.

 

We horen het ook graag als uw kind overblijft, naar de BSO gaat of bij een vriendje/vriendinnetje gaat spelen. Wordt uw kind door iemand anders opgehaald of mag uw kind alleen naar huis, dan willen we dat graag weten.

Juf Wilma

Maandag, dinsdag, en om de week vrijdag

wilma@wvobarneveld.nl

Juf Gerdi

Woensdag, donderdag en om de week vrijdag

gerdi@wvobarneveld.nl

Juf Gerjanne

Enkele dagdelen

gerjanne@wvobarneveld.nl