Groep 1b/2

Groepsinformatie groep 1b/2

 

Wie staat er voor de groep:

Juf Mieke van den Bosch op maandag en dinsdag.

Juf Lia Jansen op woensdag, donderdag  en vrijdag.

Op dinsdagmiddag is juf Willeke, de onderwijsassistente aanwezig ter ondersteuning.

Juf Mariska A. is op donderdagmorgen aanwezig voor de werkdrukverlichting van groep 1 en 2. 

Een dag in groep 2:

8.20 uur

De deur gaat open en mogen de kinderen binnenkomen. Ze hangen hun jas aan de kapstok en zetten hun eten en drinken op de daarvoor bestemde plaats in de klas. Ze lopen naar hun eigen tafel en spelen met ontwikkelingsmaterialen, die klaarliggen. 

8.50 uur

We hebben opgeruimd en zitten in de kring. We zingen een welkomstlied en er worden balletjes gepakt waar namen op staan zodat we weten wie er die dag de hulpjes van de juf zijn. Elke dag zijn er 2 hulpjes.

We bespreken welke dag het is. Op de dagritmekaarten kunnen we zien wat we vandaag allemaal gaan doen.

De hulpjes en een groepje kinderen mogen vertellen over wat ze beleefd hebben en met ons willen delen.

Dan gaan we zingen en bidden. Op maandag wordt er een nieuw Bijbels lied aangeleerd. Op dinsdag, woensdag en donderdag vertellen we een  Bijbelverhaal en op vrijdag bekijken we een plaat en herhalen we de verhalen van deze week.

9.15 uur

We gaan spelen/werken of buiten spelen/gym. Dit wisselen we af met de andere kleutergroep. Tijdens het spelen en werken kunnen de kinderen kiezen of ze willen spelen in een hoek of een werkje willen maken.  

Zolang de kaart op rood staat blijven de kinderen in dezelfde hoek spelen. Gaat de kaart op groen dan mag er een andere hoek gekozen worden.

De kinderen kiezen m.b.v. hun eigen naamkaartje, die hangen ze op het planbord bij de activiteit naar keuze.

10.15 uur

We gaan eten en drinken. Op maandag t/m woensdag is het verplicht om fruit mee naar school te nemen, op donderdag en vrijdag mag dit ook een koekje zijn. Verder kan er een beker water of limonade meegenomen worden. Liever geen chocoladekoekjes en chocolademelk.

Vaak lezen we tijdens het eten en drinken voor uit een (prenten)boek.

Soms kan het gebeuren dat uw kind het fruit of koekje niet op heeft, bijv. als er iemand getrakteerd heeft of als we na een bepaalde tijd weer verder gaan met de les.

10.30 uur

We doen een leeractiviteit, zoals bijv. taal of rekenen.

10.45 uur

We gaan buiten spelen/gym of spelen en werken. Gymmen doen we op maandag en op vrijdag. Voor het gymmen nemen de kinderen gymschoenen mee die op school blijven. Ze gymmen op hun hemd en onderbroek. Het is de bedoeling dat de kinderen zichzelf uit en aankleden, dus wilt u de kinderen op de gymdagen kleding die makkelijk aan en uitgaat aantrekken? De gymlessen in het speellokaal bestaan uit groot materiaal, werken in hoeken, spelles en een vrije les.

We werken aan de hand van een methode.

11.45 uur

Aan het einde van de ochtend zingen we een danklied  en gaan  naar huis of blijven op school om een broodje te eten.

13.00 uur – 15.15 uur

De school begint weer en in de middag gaan we weer spelen en werken en buiten spelen/gymmen. En we zijn weer bezig met de cognitieve ontwikkeling op het gebied van rekenen en taal. 

Methodes:

 • Levend Water: Bijbelse geschiedenis
 • Kleuterplein: dit is een methode voor de ontwikkeling van taal, rekenen, wereldoriëntatie, muziek, drama, sociaal emotionele ontwikkeling en de schrijfontwikkeling. Deze methode werkt thematisch.
 • Met Sprongen Vooruit: Dit is een map met rekenactiviteiten.
 • Klinkers: schrijfmethode (groep 2) De kinderen oefenen de fijne motoriek, wilt u er thuis op letten dat uw kind de goede pengreep gebruikt. Het is moeilijk af te leren als ze het verkeerd aanleren. Wij gebruiken in groep 1 en 2 het lettertype Quiksand.
 • Take it easy: methode Engels waarin de kinderen ondergedompeld worden in de Engelse taal.
 • 123Zing: muziekmethode.
 • Wonderlijk gemaakt: een methode voor de seksuele vorming. In het voorjaar geven we een aantal lessen. U wordt hierover geïnformeerd. 

Leerlijnen:

We werken met leerlijnen waarin de doelen staan die eind groep 2 behaald moeten zijn. We maken groepsplannen voor spelling en voor rekenen. De kinderen worden bij elk plan ingedeeld in drie groepen. We hebben een basisgroep, een groep met kinderen die extra uitdaging nodig hebben en een groep kinderen die extra oefening nodig hebben. In de kleine kring helpen we kinderen die extra hulp nodig of extra uitdaging nodig hebben.

Computeren:

In elke groep zijn computers/tablets aanwezig waar de kinderen tijdens het spelen en werken gebruik van kunnen maken. Ook gaan we 2 keer in de week met de  kinderen computeren. We gebruiken hiervoor de oefeningen uit Gynzy.

We werken ook met Bee-Bots, hierbij zijn de kinderen op een eenvoudige manier bezig met programmeren.

Ook besteden we aandacht aan mediawijsheid.

Thematafel:

We werken met de kinderen telkens over een thema. Uw kind mag dan materialen meenemen die met het thema te maken hebben. Wanneer u de naam van uw kind op het materiaal schrijft, kunnen wij alles weer juist teruggeven.

Lettermuur:

In de kleutergroepen worden een aantal letters aangeleerd. Wij spreken de letters uit zoals je ze hoort in een woord (fonemisch). In de klas hangt een lettermuur. Als er een 

nieuwe letter aangeleerd wordt mogen de kinderen kleine voorwerpen of briefjes met de betreffende letter meenemen.  

Speelgoedmiddag voor een vakantie:

Op de donderdagmiddag voor elke vakantie mag uw kind speelgoed mee naar school nemen. U krijgt een bericht wanneer dat precies is. Wilt u uw kind speelgoed meegeven waar echt mee gespeeld kan worden? Gewelddadig speelgoed zoals een geweer of een zwaard, maar ook computerspelletjes mogen de kinderen niet meenemen. Het mag ook speelgoed voor buiten zijn. Houd u er rekening mee dat het speelgoed kapot kan gaan of kwijt kan raken. 

Verjaardagen:

 • Als uw kind jarig is mag het feest op  school gevierd worden. Een gezonde traktatie heeft onze voorkeur, graag ook niet te veel. De juf maakt een paar foto’s van de jarige en verstuurt deze via Parro aan de ouders van de jarige.
 • Het is de bedoeling dat een jarige kleuter alleen zijn/haar eigen groep en eigen leerkracht trakteert.
 • Er zijn kinderen die een allergie hebben en bepaalde traktaties niet verdragen. U kunt dit navragen bij de juf.

Kleurplaten:

 • Uw kind mag een kleurplaat maken voor de verjaardag van papa en mama. De verjaardagskalender hangt bij de klas, daar kunt u de namen op invullen zodat tijdig de kleurplaat gemaakt kan worden.

Schooltv:

We kijken 1 keer per week een Koekeloere-aflevering, indien mogelijk passend, bij het thema.

Bezoek:

 • Als er een baby’tje geboren wordt, komt er een leerkracht op bezoek.
 • Ook bij langdurige ziekte van uw kind komt de leerkracht op bezoek.

Het kan gebeuren dat er een stagiaire aanwezig is in de groep. Dit kan een Pabo student zijn, maar ook een leerling onderwijsassistent of een snuffelstage.

Plakboeken:

In de kleutergroep wordt van ieder kind een plakboek bijgehouden met werkjes. Dus niet alle werkjes gaan mee naar huis. Dit plakboek wordt 2 keer per jaar met het rapport meegegeven en mag ook weer meegenomen worden naar school. Aan het eind van groep 2 mogen de kinderen dit plakboek houden als herinnering.

Zelfredzaamheid:

Wanneer uw kind naar school gaat is het fijn als uw kind zich enigszins zelf kan redden. We denken dan aan: jas aantrekken, rits dicht doen, knoop open en dicht doen, aan- en uitkleden, veters strikken, toiletgebruik, enz. 

Contact:

We vinden het belangrijk dat we een goed contact met u als ouders hebben. We willen met elkaar het beste voor uw kind en dat kan alleen als we open met elkaar communiceren. Zit uw kind ergens mee of speelt er iets in de thuissituatie dan horen we dat graag. U kunt ons altijd een berichtje via Parro sturen. Heeft u behoefte aan een gesprek, dan kunt u dit melden in een Parro-bericht. De leerkracht kan dan telefonisch contact met u opnemen.

Als er op school bijzonderheden zijn, dan hoort u dat ook van ons.

We horen het ook graag als uw kind overblijft, naar de BSO gaat of bij een vriendje/vriendinnetje gaat spelen. Wordt uw kind door iemand anders opgehaald of mag uw kind alleen naar huis, dan willen we dat graag weten.

Wij hopen op een heel fijn schooljaar!

Juf Mieke

Maandag en dinsdag

mieke@wvobarneveld.nl

Juf Lia

Woensdag, donderdag en vrijdag

lia@wvobarneveld.nl