Groep 2

Groepsinformatie groep 2

Wie staat er voor de groep:

Juf Mieke van den Bosch op maandag en dinsdag. Juf Lia Jansen op woensdag, donderdag en vrijdag. Juf Willemieke is voorlopig op dinsdag en donderdagmorgen regelmatig enkele uren aanwezig ter ondersteuning en voor de werkdrukverlichting. Het kan gebeuren dat er een stagiaire aanwezig is in de groep. Dit kan een Pabo student zijn, maar ook een leerling onderwijsassistent of een snuffelstage. Dit schooljaar is er op dinsdag en woensdag tot en met de kerstvakantie een stagiaire onderwijsassistent aanwezig. Op donderdag en vrijdag is er een Pabo studente aanwezig. Zij is er tot februari.

Een dag in groep 2:

8.15 uur – 8.25 uur
De deur gaat open en de kinderen mogen zelf binnenkomen. Op het plein kunt u afscheid nemen van
uw kind. Ze hangen hun jas aan de kapstok en zetten hun eten en drinken op de daarvoor bestemde
plaats in de klas. Ze lopen naar hun eigen tafel en spelen met ontwikkelingsmaterialen, die
klaarliggen.

8.25 uur

De klassendeur gaat dicht en de schooldag begint. Het is belangrijk dat uw kind dan echt in
de klas is, zodat er voldoende tijd is om de inloopopdracht te doen. De eerste week mag u uw kind in
de klas brengen. Daarna mag u buiten afscheid nemen en gaan de kinderen zelfstandig naar binnen.

8.45 uur
We hebben opgeruimd en zitten in de kring. We zeggen goedemorgen tegen elkaar en er worden
balletjes gepakt waar namen op staan zodat we weten wie er die dag de hulpjes van de juf zijn. Elke
dag zijn er 2 hulpjes. We bespreken welke dag het is. Op de dagritmekaarten kunnen we zien wat we vandaag allemaal
gaan doen. De hulpjes en een groepje kinderen mogen vertellen over wat ze beleefd hebben en met ons willen
delen. Dan gaan we zingen en bidden. Op maandag wordt er een nieuw Bijbels lied aangeleerd. Op dinsdag,
woensdag en donderdag vertellen we een Bijbelverhaal en op vrijdag bekijken we een plaat en herhalen we de verhalen van deze week. Het Bijbelverhaal wordt op dinsdag en donderdag na de lunch vertelt.

9.00 uur
We gaan spelen/werken of buiten spelen/gym. Dit wisselen we af met de andere kleutergroep. Tijdens het spelen en werken kunnen de kinderen kiezen of ze willen spelen in een hoek of een werkje willen maken. Zolang de kaart op rood staat blijven de kinderen in dezelfde hoek spelen. Gaat de kaart op groen dan mag er een andere hoek
gekozen worden. De kinderen kiezen m.b.v. hun eigen naamkaartje, die hangen ze op het planbord bij de activiteit naar keuze.

10.00 uur
We gaan eten en drinken. Op maandag t/m woensdag is het verplicht om fruit mee naar school te nemen, op donderdag en vrijdag mag dit ook een koekje zijn. Verder kan er een beker water of een beker of pakje limonade meegenomen worden. Liever geen chocoladekoekjes en chocolademelk. Vaak lezen we tijdens het eten en drinken voor uit een (prenten)boek. Soms kan het gebeuren dat uw kind het fruit of koekje niet op heeft, bijv. als er iemand getrakteerd heeft of als we na een bepaalde tijd weer verder gaan met de les.

10.15 uur
We doen een leeractiviteit, zoals bijv. taal of rekenen.

10.30 uur
We gaan buiten spelen/gym of spelen en werken. Gymmen doen we op maandag en op vrijdag. Voor het gymmen nemen de kinderen gymschoenen (liefst zonder veters) mee die op school blijven. Ze gymmen op hun hemd en onderbroek. Het is de bedoeling dat de kinderen zichzelf uit -en aankleden, dus wilt u de kinderen op de gymdagen kleding die makkelijk aan en uitgaat aantrekken? De gymlessen in het speellokaal bestaan uit groot materiaal, werken in hoeken (we werken aan de hand van een methode), spelles en een vrije les.

12.00 uur
We eten gezamenlijk in de klas de lunch onder leiding van de leerkracht. De maaltijd beginnen we en eindigen we met gebed of een danklied.

12.15 uur
We vertellen op dinsdag en donderdag het Bijbelverhaal en op maandag doen we een cognitieve ontwikkeling. Op woensdag wordt het Bijbelverhaal aan het begin van de ochtend verteld.

12.35 uur – 13.05 uur
De kinderen spelen buiten o.l.v. overblijfouders.

13.05 uur
We gaan opnieuw spelen/werken.

14.15 uur
Einde schooldag. Op woensdag is dit om 12.30 uur en op vrijdag om 11.45 uur.

Methodes:

 • Levend Water: Bijbelse geschiedenis
 • Kleuterplein en Kleuteruniversiteit: dit zijn methodes voor de ontwikkeling van taal, rekenen, wereldoriëntatie, muziek, drama, sociaal emotionele ontwikkeling en de schrijfontwikkeling. Deze werken beiden thematisch.
 • Met Sprongen Vooruit: Dit is een map met rekenactiviteiten.
 • Klinkers: schrijfmethode. De kinderen oefenen de fijne motoriek, wilt u er thuis op letten dat uw kind de goede pengreep gebruikt. Het is moeilijk af te leren als ze het verkeerd aanleren. Wij gebruiken in groep 1 en 2 het lettertype Quiksand.
 • Take it easy: methode Engels waarin de kinderen ondergedompeld worden in de Engelse taal.
 • 123Zing: muziekmethode.
 • Wonderlijk gemaakt: een methode voor de seksuele vorming. In het voorjaar geven we een aantal lessen. U wordt hierover geïnformeerd.
 • Bewegingsonderwijs in het speellokaal
 • Kwink: methode sociaal- emotionele ontwikkeling. Deze methode is nieuw dit schooljaar.

Leerlijnen:

We werken met leerlijnen waarin de doelen staan die eind groep 2 behaald moeten zijn. De kinderen worden ingedeeld in drie groepen. We hebben een basisgroep, een groep met kinderen die extra uitdaging nodig hebben en een groep kinderen die extra oefening nodig hebben. In de kleine kring helpen we kinderen die extra hulp nodig of extra uitdaging nodig hebben.

Digitaal onderwijs:

In elke groep zijn tablets aanwezig waar de kinderen tijdens het spelen en werken gebruik van kunnen maken. De tablets worden ook regelmatig ingezet tijdens de inloop opdrachten. Een keer in de week werken de kinderen met Gynzy. Gynzy is een programma dat aansluit bij de leerlijnen. We werken ook met Bee-Bots, hierbij zijn de kinderen op een eenvoudige manier bezig met programmeren. Ook besteden we aandacht aan mediawijsheid.

Thematafel:

We werken met de kinderen telkens over een thema. Uw kind mag dan materialen meenemen die met het thema te maken hebben. Wanneer u de naam van uw kind op het materiaal schrijft, kunnen wij alles weer juist teruggeven.

Lettermuur:

In de kleutergroepen bieden we een aantal letters aan. Wij spreken de letters uit zoals je ze hoort in een woord (fonemisch). In de klas hangt een lettermuur. Als er een nieuwe letter aangeleerd wordt mogen de kinderen kleine voorwerpen of briefjes met de betreffende letter meenemen.

Speelgoedmiddag/morgen voor een vakantie:

Op een dagdeel voor een vakantie mag uw kind speelgoed mee naar school nemen. U krijgt een bericht wanneer dat precies is. Wilt u uw kind speelgoed meegeven waar echt mee gespeeld kan worden? Gewelddadig speelgoed zoals een geweer of een zwaard, maar ook computerspelletjes mogen de kinderen niet meenemen. Het mag ook speelgoed voor buiten zijn. Houdt u er rekening mee dat het speelgoed kapot kan gaan of kwijt kan raken?

Verjaardagen:

 • Als uw kind jarig is mag het feest op school gevierd worden. Een gezonde traktatie heeft onze voorkeur, graag ook niet te veel. De juf maakt foto’s van de jarige en verstuurt deze via Parro aan de ouders/verzorgers van de jarige.
 • Het is de bedoeling dat een jarige kleuter alleen zijn/haar eigen groep en eigen leerkracht trakteert.
 • Er kunnen kinderen zijn die een allergie hebben en bepaalde traktaties niet verdragen. U kunt dit navragen bij de juf.

Kleurplaten:

Uw kind mag een kleurplaat maken voor de verjaardag van papa en mama.

Schooltv:

We kijken 1 keer per week een Koekeloere-aflevering, indien mogelijk passend bij het thema.

Bezoek:

Als er een baby’tje geboren wordt, maakt een leerkracht een afspraak voor een bezoek.

Plakboeken:

In de kleutergroep wordt van ieder kind een plakboek bijgehouden met werkjes. Dus niet alle werkjes gaan mee naar huis. Dit plakboek wordt 2 keer per jaar met het rapport
meegegeven en mag ook weer meegenomen worden naar school. Aan het eind van
groep 2 mogen de kinderen dit plakboek houden als herinnering.

Zelfredzaamheid:

Wanneer uw kind naar school gaat is het fijn als uw kind zich enigszins zelf kan redden. We denken dan aan: jas aantrekken, rits dicht doen, knoop open en dicht doen, aan- en uitkleden, veters strikken, toiletgebruik, enz.

Inloopochtenden:

Voor elke vakantie mogen ouders/verzorgers tijdens de inloop in de klas komen kijken. U hoort van te voren welke momenten dat zijn.

Contact:

We vinden het belangrijk dat we een goed contact met u als ouders hebben. We willen met elkaar het beste voor uw kind en dat kan alleen als we open met elkaar communiceren. Zit uw kind ergens mee of speelt er iets in de thuissituatie dan horen we dat graag. U kunt ons altijd een berichtje via Parro sturen. Heeft u behoefte aan een gesprek, dan kunt u dit melden in een Parro-bericht. De leerkracht neemt dan contact met u op. Zijn er bijzonderheden voor de dag zelf, dan horen wij dit graag voor 8.05 uur, zodat wij tijd hebben om de berichtjes te lezen en te reageren.
Als er op school bijzonderheden zijn, dan hoort u dat ook van ons. We horen het ook graag als uw kind naar de BSO gaat of bij een vriendje/vriendinnetje gaat spelen. Wordt uw kind door iemand anders opgehaald of mag uw kind alleen naar huis, dan willen we dat ook graag weten. Gaat uw kind op vaste dagen naar de BSO, opa en oma enz. dan noteren wij dat en hoeft u het niet elke keer door te geven.

Juf Mieke

Maandag en dinsdag

mieke@wvobarneveld.nl

Juf Lia

Woensdag, donderdag en vrijdag

lia@wvobarneveld.nl