Cognitieve ontwikkeling

De leerkrachten zien de kinderen dagelijks in de groep. Zij volgen de ontwikkeling van de op het gebied van lezen, taal, spelling en rekenen. Iedere leerkracht heeft meerdere keren per schooljaar overleg met onze Intern Begeleider over de ontwikkeling van de kinderen.

Maakt u zich als ouder zorgen over de ontwikkeling van uw kind? Blijf daar niet mee rondlopen. Neem contact op met de leerkracht. We vinden het belangrijk om hierin met ouders samen te werken. Een gesprek met de leerkracht kan daar goed bij helpen. Wat ziet u als ouder? Waar kunnen wij bij aansluiten? En hoe kunt u ons op school ondersteunen in de cognitieve ontwikkeling van uw kind? De leerkracht is te bereiken via Parro. U kunt ook na schooltijd even binnenlopen. Een telefoontje naar school kan natuurlijk ook altijd. We helpen u graag verder. We doen het samen in het belang van het kind.

Sociaal emotionele ontwikkeling

Onze leerkrachten volgen ook de sociaal emotionele ontwikkeling van de kinderen in hun groep. Hoe leert een kind omgaan met anderen? Hoe leert een kind omgaan met emoties? Het is belangrijk dat we ook hierin als leerkrachten en ouders samenwerken. Wat merkt u als uw kind thuis komt? Wat vertelt uw kind over school? Voelt uw kind zich veilig? Mocht u zich zorgen maken of zijn er onduidelijkheden? Neem daar ook gerust contact over op met de leerkracht van uw kind.

Opvoeden en opgroeien

Het kan ook zijn dat u een opvoedingsvraag heeft. Hier kunt u contact over opnemen met onze Intern Begeleider. Zij denkt graag met u mee of helpt u bij het vinden van externe hulp. De Intern Begeleider is via Parro of de mail te bereiken.

  • Onze Intern Begeleider: Rowena van Manen

Contact met onze Intern Begeleider

Centrum voor Jeugd en Gezin of JGZ

Graag wijzen wij u op het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Het CJG Barneveld geeft veel informatie voor thuis. Voor informatie over opvoeden, gedrag, omgaan met media, gezondheid en bijvoorbeeld veiligheid kunt u terecht op de website van het CJG.

Ook op de website van GGD- Gelderland Midden is veel informatie te vinden bij de Jeugdgezondheidszorg (JGZ).

Inloopspreekuren

Heeft u vragen over opgroeien, opvoeden en gezinsondersteuning? U bent welkom tijdens het gratis inloopspreekuur in het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Barneveld, Wilhelminastraat 10 op maandag, dinsdag, donderdag of vrijdag van 9.00-12.00 uur. Iedereen met vragen over opvoeden en opgroeien kan daar terecht. Voor dit spreekuur is geen verwijzing van de gemeente of de huisarts nodig.

Hulp bij opvoeden

Soms kunnen ouders wel wat extra advies of een steuntje in de rug gebruiken. Met de jeugdverpleegkundige of jeugdarts kunnen ouders bespreken of extra hulp nodig is.

Jeugdgezondheidszorg (JGZ) op school

Als een kind vier jaar is geworden gaat de JGZ over van het consultatiebureau naar de JGZ op scholen of op locaties van de GGD. Ook deze zorg wordt gegeven door jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen en doktersassistenten. Voor de zorg aan en onderzoeken van een kind wordt hetzelfde medische dossier gebruikt als op het consultatiebureau. Op deze pagina kunt u lezen hoe de JGZ op school werkt.

Er zijn standaard twee onderzoeken op school. Dit vindt plaats in groep 2 en in groep 7. Als er bijzonderheden zijn of vragen kan er vaker een afspraak gemaakt worden. Ouders kunnen altijd ook zelf een afspraak maken met de JGZ. BIjvoorbeeld als er vragen zijn over de groei of ontwikkeling van het kind of bij andere vragen.

Informatie- en afsprakenlijn 4 – 18 jaar:
Telefoon: 088-3556000  (maandag t/m vrijdag van 9.00 – 17.00 uur)
Mail: ggd@vggm.nl

Chatten met een jeugdverpleegkundige

Via de Groeigids van de GGD kunt u chatten met een jeugdverpleegkundige. Elke levensfase van je kind is anders en levert weer nieuwe vragen op. Hoe pak je dat als ouder aan?
Chat er over met een jeugdverpleegkundige. Dat kan elke avond van 18.00 – 22.00 uur en in het weekend van 8.30 – 2.00 uur anoniem via www.groeigids.nl/ouderchat.