Vertrouwen

Wij kijken met een open houding naar elkaar, zijn transparant, toegankelijk en hebben positieve verwachtingen. We doen wat we zeggen en we zeggen wat we doen. Wij zijn een school waarin we in een warme, open sfeer met elkaar als leerkrachten, leerlingen en ouders omgaan

Ontwikkeling

In onze visie op ontwikkeling staat vorming centraal; waarbij persoonlijke groei en voortdurend leren belangrijke pijlers zijn. 

Kinderen omgeven zich in een rijke leeromgeving waardoor ze verder tot ontwikkeling kunnen komen. Door succeservaringen wordt het zelfvertrouwen bevorderd. 

Keuzes over nieuwe ontwikkelingen worden weloverwogen gemaakt, zodat we niet stil blijven staan, maar voortdurend in beweging zijn. Zo zorgen we voor verantwoorde groei van de leerlingen, leerkrachten en school.

Rust

Wij kiezen voor rust, als solide basis van ons onderwijs. Deze rust zorgt ervoor dat we weloverwogen les kunnen geven en het biedt onze leerlingen de ruimte om kennis tot zich te nemen en te ontwikkelen.Vanuit deze rust is er ruimte voor creativiteit en gezelligheid.

Stabiliteit

Op onze school werken we in een rustige en veilige omgeving, waarin structuur en duidelijkheid belangrijk zijn. We werken als team samen, om de ontwikkeling van de kinderen zo goed mogelijk te laten verlopen. We houden ons aan afspraken en nemen doordachte beslissingen. 

Toewijding

Toewijding betekent voor ons dat we doen wat binnen onze mogelijkheden ligt om onze leerlingen het onderwijs te geven dat zij nodig hebben.. Samenwerken, enthousiasme tonen en verantwoordelijkheid nemen zijn de bouwstenen waarmee we gezamenlijk een plek creëren waar iedereen zich kan ontwikkelen

Ons team