MR ouderavond

Zoals u weet willen we ‘Samen school zijn’ en proberen we ouders zoveel mogelijk te betrekken bij de school. Daarom organiseerden we dit keer een avond die in het teken stond van de opvoeding. In twee workshops werd hier verder op ingegaan. De workshops werden gegeven door ervaren trainers van Ouders van Waarde, de landelijke organisatie van en voor ouders, ouderraden (OR) en medezeggenschapsraden (MR) in het christelijk onderwijs.

De onderwerpen waren:

Meegroeien met je kind
In de basisschoolperiode groeien kinderen van kleuter naar puber. Daarin groeit ook de
opvoedingsstijl mee. Wat leert het kind en wat kan het al in welke fase en hoe verloopt de morele
ontwikkeling? Maar ook onderliggende dilemma’s spelen mee: de ideeën van ouders en de eigenheid
van hun kind, vasthouden en loslaten. Een boeiende workshop over opvoeden van 4 tot 12 jaar.

iKids
Kinderen groeien op met de beeldschermen van televisie, computer en mobieltjes en ook met internet
en diverse vormen van digitale communicatie. Ouders (en leerkrachten) hebben soms geen idee wat
kinderen daarop zien en wat de mogelijkheden zijn. Nieuwe begrippen en toepassingen volgen elkaar
in snel tempo op. Toch is zelf bijblijven de enige manier om onze kinderen hierin te begeleiden. Dan
moeten we wel weten waar onze kinderen mee bezig zijn en waar we afspraken over moeten maken.
Tijdens deze bijeenkomst wordt u interactief geïnformeerd over de nieuwste ontwikkelingen, de
mogelijkheden en risico’s.

Een boeiende avond, waarin veel besproken werd. Ook fijn om met ouders onderling na te denken en te praten over de opvoeding van de kinderen.