Onze Missie

Onze school wil kinderen in staat stellen om hun bijzondere, individuele talenten tot bloei te laten komen. Steeds vanuit het besef dat ieder kind uniek is door de gaven die het van God heeft ontvangen. Dat betekent dat wij naast de cognitieve ontwikkeling aandacht besteden aan de creatieve, motorische en muzische vorming. Daarnaast is vooral ook de goede ontwikkeling van sociale vaardigheden – een sociaal en betrokken mens zijn in deze wereld – een belangrijk doel. Vanuit ons geloof in God wordt tegemoetgekomen aan de eigenheid van elk kind. Hierbij gaat het ons niet alleen om Bijbelse kennisoverdracht, maar ook om het willen aangaan van een persoonlijke relatie met God. We helpen kinderen om te ontdekken dat ze kostbaar zijn in Gods ogen. We stimuleren hen om te gaan met anderen zoals Jezus dat zou doen. Hiermee geven wij vorm aan de Christelijke identiteit van onze Hervormde school.

Ons Team