UITGELICHT

Nieuwsbrief juli

di 2 juli -  Klik hier voor de nieuwsbrief van juni...

Lees meer »

Nieuwsbrief juni

wo 5 juni -  Klik hier voor de nieuwsbrief van juni....

Lees meer »

Nieuwsbrief mei

ma 6 mei -  Klik hier voor de nieuwsbrief van de maand mei....

Lees meer »

AANMELDEN

Wilt u uw kind aanmelden?

Wilt u informatie over de school?

Neem contact met ons op.

Missie van onze school

Onze missie is het verzorgen van kwalitatief goed onderwijs, binnen een gezond pedagogisch klimaat, vanuit het geloof in God, zoals verwoord in de Bijbel en de daarop gegronde Formulieren van Enigheid. We zijn “open school” voor leerlingen, waarvan de ouders zich conformeren aan de grondslag en instemmen met de schoolregels, ook ten aanzien van de identiteit. Onze school werkt met een leerstofjaarklassensysteem met veel aandacht voor het individuele kind. Binnen passend onderwijs zal het zorgprofiel (in ontwikkeling) van onze school worden gehanteerd. (zie aannamebeleid en zorgprofiel)

Onze doelen zijn:

 1. De WvO wil kinderen opvoeden tot zelfstandige persoonlijkheden in dienst van God en de naaste. We doen dit vanuit het besef dat ieder kind een zondige aard heeft en de genade van God en vergeving nodig heeft.
 2. De WvO streeft naar optimale zorg voor de leerlingen, zowel de zwakkeren als de meerbegaafden. We doen dit vanuit het besef dat elk kind uniek is door de gaven die het van God ontvangen heeft.
 3. De WvO wil een veilige leeromgeving bieden, waarbinnen we de kinderen leren verantwoordelijkheid voor het eigen handelen te dragen, in relatie tot de naaste.
 4. De WvO hecht veel waarde aan de professionaliteit van het personeel en wil die ook blijvend ontwikkelen. Daarbij willen we rekening houden met de gaven en wensen van ieder personeelslid in relatie tot de schoolontwikkeling.

Slogan en kernwaarden

De slogan van de Willem van Oranjeschool is: “Samen school zijn”

Op de Willem van Oranjeschool:

 • is de Bijbel leidraad, bron van inspiratie en motivatie
 • geloven we in Jezus Christus als onze Verlosser
 • gaan we uit van respect voor jezelf en de ander
 • vinden we veiligheid en geborgenheid
 • gelden duidelijke regels
 • vinden we het kind heel belangrijk
 • houden we rekening met verschillen tussen leerlingen
 • dagen we kinderen uit zich verder te ontwikkelen
 • staat samen spelen en werken centraal
 • stimuleren we zelfstandig werken en denken
 • volgen we de ontwikkeling van elk kind nauwkeurig
 • stellen we contact met ouders op prijs
 • ontwikkelen we eigen verantwoordelijkheid
 • worden moderne methodes gebruikt
 • maken we veel gebruik van de computer
 • volgen we de onderwijsontwikkelingen

De kernwaarden van onze school zijn:

 1. leerlingen voorbereiden op de maatschappij
 2. leerlingen voorbereiden op het juiste vervolgonderwijs
 3. persoonlijke ontplooiing van de leerlingen
 4. overdracht van basisvaardigheden
 5. godsdienstige (levensbeschouwelijke) opvoeding

 

 Streefbeelden

Voor de komende vier jaar zijn de volgende richtinggevende uitspraken van belang voor onze activiteiten en prioritering:  

 1. Op onze school wordt systematisch aandacht geschonken aan de sociaal-emotionele ontwikkeling
 2. Op onze school is er sprake van passend onderwijs   
 3. Op onze school worden methodes vernieuwd
 4. Op onze school wordt handelings- en opbrengstgericht gewerkt

 

U bevindt zich hier: Over ons » Missie

CONTACT

Lange Voren 88, 3773 AS Barneveld
Tel: 0342 490651, E-mail

Willem van Oranje is een basisschool van Stichting Hervormde Scholen
De Drieslag. Meer informatie hierover vindt u op www.dedrieslag.nl