UITGELICHT

Nieuwsbrief juli

di 2 juli -  Klik hier voor de nieuwsbrief van juni...

Lees meer »

Nieuwsbrief juni

wo 5 juni -  Klik hier voor de nieuwsbrief van juni....

Lees meer »

Nieuwsbrief mei

ma 6 mei -  Klik hier voor de nieuwsbrief van de maand mei....

Lees meer »

AANMELDEN

Wilt u uw kind aanmelden?

Wilt u informatie over de school?

Neem contact met ons op.

Pestprotocol

Pesten, een definitie

Pesten is (psychisch, fysiek of seksueel) systematisch geweld van een leerling of een groep leerlingen ten opzichte van één of meer klasgenoten, die niet (meer) in staat is/zijn zichzelf te verdedigen. Veel voorkomende manieren van pesten zijn: bedreigen, belachelijk maken, roddelen, vernederen, kleineren, uitschelden, bijnamen geven die vervelend of beledigend voor de leerling zijn, gemene briefjes, e-mails en smsberichten versturen, handtastelijkheden, achterna zitten, insluiten, doodzwijgen, buitensluiten, geld en spullen eisen en het vernielen van bezittingen.

Preventieve aanpak

 • Gedurende de eerste weken van het schooljaar geven we in elke groep lessen in het kader van groepsvorming.

 • In de eerste weken van het schooljaar stellen we met alle kinderen van de groep een omgangscontract op dat door ieder kind afzonderlijk wordt ondertekend.

 • Er wordt vanaf groep 3 in de tweede week na de herfstvakantie een sociogram (www.sociogram.nl) gemaakt. Deze wordt in het LVS (Leerling Volg Systeem) gedaan.

 • Vanaf groep 6 wordt in de vierde of vijfde week na de zomervakantie de “pesttest” afgenomen. Voordat de “pesttest” wordt afgenomen, worden de vragen met de kinderen doorgenomen en toegelicht. De “pesttest” wordt op een plek gemaakt die voldoende privacy biedt, zodat anderen niet kunnen meekijken tijdens het invullen.

 • Voor schooltijd en tijdens de pauzes is er voldoende toezicht op het plein. (zie afspraken rondom pleinwacht)

 • We dragen zorg voor het naleven van de school- en klassenregels.

 • Er worden regelmatig verhalen en/of boeken voorgelezen over pesten, plagen en ruzie.

 

Aanpak in voorkomende gevallen van pesten

 • Een geval van pesten wordt z.s.m. door de leerkracht gemeld aan het zorgteam en besproken met het team óf in de eerstkomende plenaire vergadering óf tijdens een kort gezamenlijk startmoment tijdens de bouwvergaderingen. (Dit moet zonder naamsvermelding worden genotuleerd.)                                           
 • Er wordt door de leerkracht een verslag over de genomen stappen en gevoerde gesprekken gemaakt en in het LVS gedaan.
 • In geval van overblijven, worden de overblijfmoeders door de leerkracht op de hoogte gesteld.
 • Aanpak volgens het vijfsporenbeleid treedt in werking.

 

 1. hulp aan het slachtoffer

Er vindt een gesprek door de leerkacht plaats met het gepeste kind op vrijwillige basis; dit houdt in dat het kind niet hoeft te praten als hij/zij dat niet wil.

Wil het kind geen gesprek, alternatieven aanbieden:

 • vertel het aan iemand waar je het aan vertellen wilt
 • dit kan ook aan een knuffel of een huisdier
 • schrijf het op in een schriftje of een dagboekje
 • schrijf het in een brief aan iemand die je zelf kiest
 • bel de gratis kindertelefoon
 • maak vooral duidelijk: praten is niet klikken!!!

 

Als het kind wel wil praten, vooral luisteren naar het kind en open vragen stellen.

 • Verder het kind zelf na laten denken over mogelijke oplossingen en eigen gedrag.
 • Na afloop van het gesprek de afspraak maken om over een paar dagen weer eens te praten

en te kijken of een en ander heeft gewerkt. 

 1. hulp aan de pester

Een gesprek met de pester vindt verplicht plaats. Het doel hiervan is:

 • grenzen stellen, want het gedrag van de pester is onacceptabel
 • straf geven (bv. 1 week lang iets positiefs doen voor het gepeste kind; nb: zelf laten bedenken wat
 • de pester de gelegenheid geven om zijn/haar kant van het verhaal te vertellen

 

Wat bij dit gesprek heel belangrijk is:

 • zo zuiver mogelijk benoemen aan welk gedrag je je als leerkracht stoort
 • wijs niet de leerling af, maar zijn/haar gedrag
 • probeer er samen met de pester achter te komen wat de oorzaak van het pesten is
 1. hulp aan de zwijgende middengroep
 • lessen uit de map inscope
 • in de klas boeken over pesten neerleggen en bv. de brochure “kinderen pesten kinderen” van de opvoedingsinformatie

 

 1. hulp aan de leerkracht
 • informatie uit de orthotheek lezen over pesten.
 1. hulp aan de ouders
 • Gesprek met de ouders van de pester wanneer er geen gedragsverandering bij de pester plaatsvindt. De ouders moet dan op voorzichtige wijze duidelijk worden gemaakt wat hun kind anderen aandoet. Hun medewerking wordt gevraagd om aan het probleem een einde te maken.
 • Gesprek met ouders van het gepeste kind zodra er melding van pestgedrag is gemaakt binnen het team.
 • Als alle maatregelen geen effect hebben een gesprek tussen leerkracht, ouders van de pester en ouders van het slachtoffer

Evaluatie

Eén maand na melding wordt er door de betrokken leerkracht geëvalueerd met iemand van het zorgteam.           

Al naar gelang de situatie vindt er een vervolgevaluatie plaats.

U bevindt zich hier: Over ons » Pestprotocol

CONTACT

Lange Voren 88, 3773 AS Barneveld
Tel: 0342 490651, E-mail

Willem van Oranje is een basisschool van Stichting Hervormde Scholen
De Drieslag. Meer informatie hierover vindt u op www.dedrieslag.nl