Pasen

Halleluja! Jezus is opgestaan!

Deze week hebben we het feest van Pasen gevierd op school.

Dinsdagavond met alle kinderen en ouders uit groep 4/5/6. Wat een mooie bijeenkomst. En wat zongen de kinderen mooi!

Donderdag hebben de overige groepen ook het Paasfeest in de klas gevierd. Aansluitend hadden we in de bovenbouw ook nog een heerlijke paaslunch.

Voor nu…..allemaal gezegende Paasdagen!