Stichting Voorkom

Groep 8 heeft een interventie gevolgd op het gebied van Weerbaar en Gezond.

“Het doel van deze leefstijlinterventie is als volgt omschreven: “In het kader van gezondheidsbevordering is de jongere zich bewust van gezonde en ongezonde gewoonten en gewoontevorming in zijn/haar leven. Hij/zij ervaart een grotere mate van weerbaarheid met betrekking tot schadelijk/ongezond risicogedrag waaronder het experimenteren met c.q. gebruik van tabak en alcohol.” Jongeren leren weerbaarheidscompetenties (kennis/bewustwording, houding, gedrag) aan met het oog op het op een gezonde wijze omgaan met gewoon- te(vorming) en risicosituaties, waaronder die te maken hebben met het mogelijk experimenteren met tabak en alcohol. Een ervaringsdeskundige deelt haar persoonlijke verhaal onder leiding van de trainer.”

De kinderen waren onder de indruk van de lessen. Hopelijk hebben ze er veel van geleerd en nemen dit mee in de toekomst.