Themaweek “LEF”

Op maandag 20 januari start de themaweek.
Het thema dat dit jaar gekozen is, draait om de Bijbelse persoon Petrus.
Petrus kennen we als vriend van Jezus, maar lukt het Petrus om dat ook altijd te zijn?
Op school, thuis en in de kerk willen we ons verdiepen in dit thema.

Op de scholen worden de volgende Bijbelverhalen verteld:
Petrus volgt Jezus (Mattheus 4:18- 22)
Petrus vertrouwt de Heer’ (Mattheus 14:22- 36)
Petrus verliest de Heer’ (Mattheus 26:69- 75)

In de bovenbouw en tijdens de dienst komt het verhaal van De Heer vergeeft Petrus (Johannes 21:1-17)

Alle kinderen maken in de groep ook een groepswerk wat in de kerk zal worden opgehangen.

Tijdens deze week krijgen alle gezinnen een boekje mee om thuis uit te lezen.

Zondag 19 januari is om 09.00 uur de themadienst in de Oude kerk in Barneveld.

Alle ouders en kinderen zijn dan van harte welkom om te komen. De kinderen mogen gewoon bij hun eigen ouders zitten.
Als het themalied gezongen wordt mogen alle kinderen naar voren komen.

We kijken uit naar een gezegende themaweek!