Ziek

Als uw kind afwezig is, verzoeken wij u dit tussen 08.00 uur en 08.15 uur door te geven aan de leerkracht via de app Parro. Bij geen bericht nemen wij in de loop van de ochtend telefonisch contact met u op. Ook horen wij het graag als er een kinderziekte is of wanneer uw kind hoofdluis heeft. Wij informeren dan de ouders van de andere kinderen in de klas.

Direct naar Parro

Bezoek (tand) arts

Wij willen u vragen om afspraken bij de huisarts, tandarts of andere zorgverleners zoveel mogelijk buiten schooltijd te maken.

Vrijstellingen

In een aantal gevallen heeft uw kind recht op verlof onder schooltijd. Hierbij kunt u denken aan een bruiloft van familie of een jubileum. Hier kan één dag verlof voor verleend worden. Het verlof moet minimaal één week van te voren schriftelijk aangevraagd worden.

Extra vakantieverlof kunt u alleen krijgen als uw werkgever u verplicht om buiten de reguliere schoolvakanties vakantie op te nemen. Ook is dit vakantieverlof aan een aantal regels gebonden. Als u extra vakantieverlof aanvraagt, moet u een werkgeversverklaring overleggen.

Wilt u verlof aanvragen en twijfelt u of dit mogelijk is? Overleg dan even met de directeur. Dit voorkomt teleurstellingen. Verlof kan nooit meegedeeld worden. Er is altijd sprake van een aanvraag die door de directeur beoordeeld wordt.

De directeur is verplicht ongeoorloofd verzuim te melden bij de leerplichtambtenaar. Als u van mening bent, dat u ten onrechte geen verlof voor uw kind heeft gekregen, kunt u bij de gemeente Barneveld in beroep gaan.

Via onderstaande link kan het formulier voor een verlofaanvraag ingediend worden bij de directeur.

Formulier voor verlofaanvraag