Openingstijden

  • De VSO is voorschooltijd geopend van 7.30-8.25

Aanmelden

U kunt uw kind hier aanmelden

Studiedagen en vrije dagen onderwijs

Studiedagen van school vallen altijd in schoolweken. Op deze dagen en op de vrije dagen van het onderwijs bieden wij geen VSO aan.

Inspectierapport GGD

Het inspectierapport van de GGD over onze VSO kunt u hier vinden.