UITGELICHT

Nieuwsbrief juni

wo 5 juni -  Klik hier voor de nieuwsbrief van juni....

Lees meer »

Nieuwsbrief mei

ma 6 mei -  Klik hier voor de nieuwsbrief van de maand mei....

Lees meer »

Nieuwsbrief

di 2 april - Klik hier voor de nieuwsbrief van april....

Lees meer »

AANMELDEN

Wilt u uw kind aanmelden?

Wilt u informatie over de school?

Neem contact met ons op.

  

Medezeggenschapsraad

Aan onze school is een medezeggenschapsraad (MR) verbonden. Zij adviseert het schoolbestuur over allerlei zaken die de school betreffen. Zo kijkt zij kritisch naar het voorgestelde personeelsbeleid, het formatieplan (financiële invulling), identiteit, lesmethodes, ARBO-regels, schoolveiligheid (denk aan het pestprotocol), buitenschoolse opvang enzovoort, kortom een breed terrein aan onderwerpen. De MR formuleert adviezen waarop de schoolleiding verplicht is te reageren, ook zijn er besluiten waarvoor de directie instemming van de MR moet vragen (voor zaken die de Stichting regelt is er de GMR zie hiervoor het stukje van de GMR). In de MR hebben zowel personeelsleden als ouders zitting. De MR is dus de gesprekspartner namens zowel de ouders als het personeel van het bestuur en de schoolleiding. Bij deze gesprekken staan de belangen van uw kind voorop. Deze kunnen het best gewaarborgd worden als het personeel over voldoende en de juiste faciliteiten beschikt.

De agenda’s van de MR (ongeveer 6 per jaar) worden op de website gepubliceerd, zodat iedereen kan lezen wat er wordt besproken. Als u zelf onderwerpen in een vergadering besproken wilt zien, kunt u die melden bij de MR. Het zijn tenslotte uw kinderen waar het om gaat. De verslagen van deze vergaderingen vindt u ook op de website. MR-leden verklaren schriftelijk de grondslag van de school te onderschrijven.

E-mailadres van de MR: mr@wvobarneveld.nl

De gekozen ouders in de raad zijn:

secretaris

Vacant

lid

Mevr. E.A. (Lisette) Jochemsen-Besselsen

Uilebaardlaan 6

3772 PN Barneveld

0342 435452

Lid

Mevr. M.H. (Mariëtte) van Ee – Roelofsen

Wesselseweg 47

3771 PA Barneveld

0342 415441

Uit de leerkrachten hebben zitting:

voorzitter

Mevr. J.W. (Jannita) van de Burgt - Wiltvank

lid

Mevr. J. (Jeanet) Pansier-Alblas

lid

Mevr. L. (Lia) Jansen – Bouwheer

adviseur

Dhr. G (Gert-Jan) van der Horst

 

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR):

Naast de MR die per school is ingesteld, is er ook een GMR. Zij bespreekt zaken met het bestuur die alle Hervormde scholen binnen de Stichting aangaan. Zo wordt daar bijv. gesproken over het personeelsbeleid binnen de Stichting, maar ook over het beleid t.a.v. de ouderbijdragen en de grondslag. In de GMR zijn twee MR-leden afgevaardigd.

Namens onze school hebben zitting:

namens de oudergeleding

Mevr. M.H. (Mariëtte) van Ee - Roelofsen

Namens de leerkrachten

Mevr. J. (Jeanet) Pansier-Alblas

 

 

U bevindt zich hier: MR » Leden

CONTACT

Lange Voren 88, 3773 AS Barneveld
Tel: 0342 490651, E-mail

Willem van Oranje is een basisschool van Stichting Hervormde Scholen
De Drieslag. Meer informatie hierover vindt u op www.dedrieslag.nl