Onze visie op het onderwijs

Onze ambitie is het bieden van een school waar kinderen zich geliefd weten, waar ze mogen zijn wie ze zijn en waar respectvol met elkaar wordt omgegaan. Onze school wil kinderen in staat stellen om hun bijzondere, individuele talenten tot bloei te laten komen. Steeds vanuit het besef dat ieder kind uniek is door de gaven die het van God heeft ontvangen. Dat betekent dat wij naast de cognitieve ontwikkeling aandacht besteden aan de creatieve, motorische en muzische vorming. Daarnaast is vooral ook de goede ontwikkeling van sociale vaardigheden – een sociaal en betrokken mens zijn in deze wereld – een belangrijk doel.

Vanuit ons geloof in God wordt tegemoetgekomen aan de eigenheid van elk kind. Hierbij gaat het ons niet alleen om Bijbelse kennisoverdracht, maar ook om het willen aangaan van een persoonlijke relatie met God. We helpen kinderen om te ontdekken dat ze kostbaar zijn in Gods ogen. We stimuleren hen om te gaan met anderen zoals Jezus dat zou doen. Hiermee geven wij vorm aan de Christelijke identiteit van onze Hervormde school.

Kinderen zijn van zichzelf nieuwsgierig en willen steeds iets nieuws leren. Wij bieden een veilige en uitdagende leeromgeving, waarin ieder kind wordt gezien. Zorg voor de kinderen hebben we hoog in het vaandel staan. Als team hebben we oog voor de individuele ontwikkeling van uw kind. Wij stimuleren de persoonlijke betrokkenheid van kinderen vanuit hun eigen mogelijkheden.

Wij willen dat ieder kind op school zich geliefd en gerespecteerd weet. Kinderen leren dat ze hier samen verantwoordelijk voor zijn. De kinderen werken onder leiding van ons team aan de ontwikkeling van hun zelfstandigheid, het nemen van verantwoordelijkheid en de zorg voor elkaar. We maken aan het begin van het jaar met alle kinderen een omgangscontract, waarbij we met elkaar de schoolregels invullen. Zo worden we samen eigenaar van onze gezamenlijke regels.

Onze Missie

 

 

Heeft u een vraag of opmerking?

Neem contact op