Onze visie

Op enthousiaste en deskundige wijze, handelend vanuit onze christelijke identiteit, werkt het team in vertrouwen samen met de leerlingen en de ouders aan een veilige schoolomgeving. Bij ons voelt iedereen zich gerespecteerd en gezien. In onze school zien we het team gemotiveerd en doelgericht lesgeven. Op deze wijze brengen wij onze leerlingen passende kennis en vaardigheden bij. Wij besteden ook tijd en aandacht aan de verbinding van de leerlingen met de groep, de school en de wereld om hen heen. Zo bereiden wij onze leerlingen voor op hun plek in de maatschappij. Wij hebben hierbij oog voor de ontwikkelingen om ons heen, waarbij we telkens weer doordacht en weloverwogen onze keuzes maken om ons onderwijs eigentijds te houden en de kwaliteit te waarborgen.

Onze kernwaarden

 

 

Heeft u een vraag of opmerking?

Neem contact op