Waar wordt Parro voor gebruikt?

  • Vóór 8.15 kunnen ouders/verzorgers kleine berichten sturen via Parro, aan de leerkracht die die dag werkt.
  • Ziekmelding of melding dat kind naar dokter/tandarts moet ook voor 8.15 via Parro.
  • Schooltelefoon vóór of na schooltijd in dringende gevallen indien er mondeling overleg/toelichting nodig is.
  • Inhoudelijke zaken (vorderingen/uitgebreide vragen/zorgen/etc.) worden, wanneer nodig, verstuurd via de mail.
  • De leerkracht leest alleen Parro-berichten op de eigen werkdag.
  • Ouders kunnen onderling niet communiceren.

Privacy

Parro helpt om veilig met een groep te communiceren. Deze app is goedgekeurd door de privacywet. We vragen aan alle ouders om de (jaarlijkse) privacy vragen aan het begin van het nieuwe schooljaar per kind in te vullen.

  • Ga naar het vierde tabblad ‘Instellingen’.
  • Tik op Profiel en scroll naar het kopje ‘Mijn kinderen’.
  • Geef per kind aan wat de voorkeuren zijn, via de stipjes achter het kind.
  • Parro neemt de voorkeuren over zoals de school die in ParnasSys heeft ingesteld.

Als ouder mag u foto’s voor privégebruik downloaden, maar een foto waar andere kinderen op staan mag alléén met toestemming van de betreffende ouders worden gedeeld. Dit valt onder de verantwoordelijkheid van de gebruikers.

Gespreksplanner

Een aantal keer per schooljaar ontvangen ouders een uitnodiging voor een gesprek met de leerkracht van hun kind. Ouders kunnen dan zelf een tijdstip kiezen voor een tien minutengesprek. Dit gebeurt ook via Parro.

Inloggen Parro