Ziek melden

Als uw kind ziek is, vragen wij u dit tussen 08.00 uur en 08.15 uur door te geven aan de leerkracht via Parro.

Bij geen bericht nemen wij in de loop van de ochtend telefonisch contact met u op. Ook horen wij het graag als er een kinderziekte is of wanneer uw kind hoofdluis heeft. Wij informeren dan de ouders van de andere kinderen in de klas.

Direct naar Parro

Bezoek (tand) arts

Consulten bij tandarts, orthodontist of dokter kunt u ook doorgeven via Parro of mail bij desbetreffende leerkracht. Overigens verzoeken wij u vriendelijk om het aantal tandarts/ orthodontist/ doktersbezoekjes te beperken en deze vooral te laten plaatsvinden buiten schooltijd.

Verlof

In een aantal gevallen heeft uw kind recht op verlof onder schooltijd. Hierbij kunt u denken aan bijvoorbeeld een bruiloft van een naaste familielid, begrafenis, jubilea, etc.. Hier kan één dag verlof voor verleend worden. Het verlof moet minimaal één week van te voren aangevraagd worden.

Extra vakantieverlof kunt u alleen krijgen als uw werkgever u verplicht om buiten de reguliere schoolvakanties vakantie op te nemen. Ook is dit vakantieverlof aan een aantal regels gebonden. Als u extra vakantieverlof aanvraagt, moet u een werkgeversverklaring overleggen. Meer informatie leest u in de folder van o.a. de gemeente Barneveld over extra verlof.

Wilt u verlof aanvragen en twijfelt u of dit mogelijk is? Overleg dan even met de directeur. Dit voorkomt teleurstellingen. Verlof kan nooit meegedeeld worden. Er is altijd sprake van een aanvraag die door de directeur beoordeeld wordt.

Directies zijn verplicht om ongeoorloofd verzuim te melden bij de afdeling Leerplicht van de gemeente Barneveld.

Via onderstaande link kan het formulier voor een verlofaanvraag ingediend worden bij de directeur.

Formulier voor verlofaanvraag

N.B. Alle activiteiten die onder schooltijd plaatsvinden zijn verplichtend, er worden in principe geen vrijstellingen verleend.