Groep 3

Groepsinformatie groep 3

Maandag en dinsdag: juf Jannita Woensdag, donderdag en vrijdag: juf Jeanet

Methodes in groep 3:

Lijn 3:
In deze methode neemt Ben Bus ons mee op ‘reis’. Hij brengt ons bij 12 bushaltes (thema’s) waar we dan ongeveer 3 weken blijven. We leren op deze manier lezen en spellen. Ook stellen, begrijpend luisteren, gespreksregels en wereldoriëntatie komen aan bod. Met het aanbod vanuit deze methode vullen we een groot deel van onze dag. Aan het begin van het schooljaar zult u regelmatig informatie krijgen over de letters die we aanleren en het thema waarmee we bezig zijn. Voor de leerlingen die al kunnen lezen is er een speciaal drie sterren programma. Deze leerlingen zullen begin van het cursusjaar getoetst worden om te kijken of ze hier aan mee kunnen doen. Het drie sterrenwerk vereist een behoorlijk hoog leesniveau. Deze leerlingen doen delen van de leesles gewoon mee met de groep. Verder werken ze in een apart werkboek en krijgen ze ander extra materiaal aangeboden. We merken dat de meeste kinderen het drie sterrenwerk heel belangrijk vinden en het ook graag willen gaan doen. Wij proberen aan te geven dat iedereen werk krijgt dat bij hem/haar hoort of past net zoals we allemaal verschillende schoenen passen. Wilt u als ouder hier ook aan meehelpen zodat uw kind niet teleurgesteld hoeft te zijn als het geen drie sterrenwerk heeft?

Klinkers:
We leren schrijven m.b.v. de methode Klinkers. Deze is gekoppeld aan Lijn 3. Dat houdt in dat we de tijdens de leesles geleerde letters gelijk leren schrijven. We letten tijdens de schrijfles ook op de zithouding en pengreep van de leerlingen.

Pluspunt:
Pluspunt is de methode waarmee we leren rekenen. De lesstof van groep 3 bestaat uit: tellen, meer/minder, herkennen van getalbeelden, splitsen van getallen, sommen tot 20 en we besteden ook aandacht aan klokkijken
(voornamelijk de hele uren). We leren vanuit doen dus spreken we over erbij en eraf i.p.v. plus en min. De doelen van dit jaar zullen we niet alleen behandelen via het rekenschrift maar ook op andere manieren. Vandaar dat het kan gebeuren dat u in een ‘vol’ rekenschrift lege bladzijden tegenkomt. Voor de leerlingen die al meer aankunnen, zijn er speciale sommen met drie sterren en is er ook een extra rekenschrift.

Bijbels onderwijs:
Op maandag wordt de psalm van de week aangeleerd, op dinsdag, woensdag, donderdag vertellen we een Bijbelverhaal en op vrijdag bespreken we de verhalen die in de afgelopen week verteld zijn. De psalm wordt niet overhoord. Op het rapport beoordelen we het meezingen tijdens het zingen van de Bijbelse liederen.

Engels:
Hiervoor gebruiken we de methode ‘Take it easy’. Het gaat in groep 3 vooral om het aanhoren en bekend worden met de Engelse taal. Ook leren de kinderen een beetje Engels spreken vooral m.b.v. liedjes.

Bewegingsonderwijs:
Elke vrijdag gaan we naar de gymzaal in De Veluwehal. Uw kind heeft hiervoor gymschoenen nodig en kleding om in te gymmen (bijv. een t-shirt en een korte broek). Het is fijn als deze spullen op vrijdag in een losse gymtas meekomen. De tas komt op vrijdag ook weer mee naar huis. Wilt u uw kind op deze dag gemakkelijk aan te trekken kleding en schoenen aan laten trekken?

Ook de volgende zaken komen aan bod in groep 3:

 • sociale vorming (klassenregels, klassencontract)
 • muziek
 • creatieve vorming / spelen en werken / vrije keuze (werken in hoeken.

Een paar keer per week werken we met de programma’s van Pluspunt en Lijn 3 op de chromebooks.

Algemene zaken:

 • Verjaardagen vieren we voor het speelkwartier.
 • De leerlingen komen aan het einde van een dagdeel niet meer eerder naar buiten. Mocht het voor
  zwemles o.i.d. nodig zijn dat uw kind heel snel naar buiten komt, kunt u dat altijd bij ons aangeven.
 • Mocht uw kind bepaalde dagen uit school naar de BSO gaan wilt u dat dan aan ons doorgeven?
 • Elke week mogen 2 kinderen ‘hulpje’ zijn. Dat houdt in dat ze onder schooltijd wat klusjes mogen
  doen en zo nu en dan wat voorrechten hebben. Na schooltijd helpen ze om het lokaal weer aan kant
  te maken. Als dit niet mogelijk is omdat uw kind gelijk na schooltijd weg moet, houden we daar
  natuurlijk rekening mee.
 • We houden de lijntjes met de ouders van onze leerlingen graag kort. Dat betekent dat u van ons
  mag verwachten dat we het u doorgeven als er iets bijzonders is. Ook willen we u vragen om
  bijzonderheden bij ons te melden. Zo weten we wat er speelt bij uw kind en kunnen we daar rekening
  mee houden.

Thuis?:

Er wordt regelmatig gevraagd of er thuis wat gedaan kan worden. Het antwoord is: jazeker! Voor het leren lezen zou het heel fijn zijn als u uw kind regelmatig voorleest. Ook het samen lezen met uw kind werkt stimulerend. Een kind leert pas echt goed lezen als het ‘leeskilometers’ maakt. U krijgt per thema (t/m thema 6) van ons door welke letters aangeboden worden, u krijgt per thema een blad mee waarop u kunt zien welke letters/woorden uw kind al beheerst en er komen regelmatig leesbladen mee naar huis. Het zal voor de meeste kinderen helpend zijn als u ook thuis met de letters en woorden die we op school lezen bezig bent. Op deze website kunt u nog meer tips vinden: https://jufmaike.nl/leren-lezen-zo-help-je-je-kind/

Belangrijk:

We gebruiken op school de klanknamen van de letters! Bijv.: de B noemen we buh. Ook neemt uw kind regelmatig een blad mee van rekenen en schrijven. Als u graag wilt oefenen zou u de dingen die daarop staan als uitgangspunt kunnen nemen. Voor alle duidelijkheid: als we ons zorgen maken over de ontwikkeling van uw kind nemen we contact
met u op! Dan bespreken we persoonlijk met u wat u thuis zou kunnen doen.

Juf Jannita

maandag en dinsdag

jannita@wvobarneveld.nl

Juf Jeanet

woensdag, donderdag en vrijdag

jeanet@wvobarneveld.nl