Groepsinformatie groep 3

Leerkrachten

Maandag , dinsdag en woensdag: juf Annelies
De meeste woensdagen, donderdag en vrijdag: juf Jeanet

Methodes in groep 3:

Lijn 3: 
In deze methode neemt Ben Bus ons mee op ‘reis’. Hij brengt ons bij 12 bushaltes (thema’s) waar we dan ongeveer 3 weken blijven. We leren op deze manier lezen en spellen. Ook stellen, begrijpend  luisteren, gespreksregels en wereldoriëntatie komen aan bod. Met het aanbod vanuit deze methode vullen we een groot deel van onze dag.
Aan het begin van het schooljaar zult u regelmatig informatie krijgen over de letters die we aanleren en het thema waarmee we bezig zijn.
Belangrijk voor het leren lezen is dat uw kind zoveel mogelijk lees’kilometers’ maakt. Daarom is het fijn als u ook thuis samen met uw kind leest.
Voor de leerlingen die al kunnen lezen is er een speciaal drie sterren programma. Deze leerlingen zullen begin van het cursusjaar getoetst worden om te kijken of ze hier aan mee kunnen doen. Het drie sterrenwerk vereist een behoorlijk hoog leesniveau. Deze leerlingen doen delen van de leesles gewoon mee met de groep. Verder werken ze in een apart werkboek en krijgen ze ander extra materiaal aangeboden.
We merken dat de meeste kinderen het drie sterrenwerk heel belangrijk vinden en het ook graag willen gaan doen. Wij proberen aan te geven dat iedereen werk krijgt dat bij hem/haar hoort of past net zoals we allemaal verschillende schoenen passen. Wilt u als ouder hier ook aan meehelpen?

Klinkers:
We leren schrijven m.b.v. de methode Klinkers. Deze is gekoppeld aan Lijn 3. Dat houdt in dat we de tijdens de leesles geleerde letters gelijk leren schrijven.
We letten tijdens de schrijfles ook op de zithouding en de pengreep van de leerlingen.

Pluspunt:
Pluspunt is de methode waarmee we leren rekenen.
De lesstof van groep 3 bestaat uit: tellen, meer/minder, herkennen van getalbeelden, splitsen van getallen, sommen tot 20 en we besteden ook aandacht aan klokkijken (voornamelijk de hele uren).
We leren vanuit doen dus spreken we over erbij en eraf i.p.v. plus en min.

De doelen van dit jaar zullen we niet alleen behandelen via het rekenschrift maar ook op andere manieren. Vandaar dat het kan gebeuren dat u  in een ‘vol’ rekenschrift lege bladzijden tegenkomt.
Voor de leerlingen die al verder zijn, zijn er speciale sommen met drie sterren en is er ook extra rekenschrift.

Differentiatie/groepsplannen:

We werken op school vanuit het principe van HGW (Handelings Gericht Werken). Hierbij staat de onderwijsbehoefte van de leerling centraal.
N.a.v. die onderwijsbehoefte kunnen er per vakgebied 3 groepen ontstaan:
– een groep voor wie het leerstofaanbod voldoende is
– een groep die meer aan kan dan het gewone leerstofaanbod (hieronder valt ook het Levelwerk)
– een groep die extra ondersteuning nodig heeft bij het gewone leerstofaanbod.
Voor het omgaan met de uitgestelde aandacht gebruiken we het vraagtekenblokje.

Andere vakgebieden:

Bijbelse onderwijs:
Op maandag wordt de psalm van de week aangeleerd, op dinsdag, woensdag, donderdag vertellen we een Bijbelverhaal en op vrijdag bespreken we de verhalen die in de afgelopen week verteld zijn.
De psalm wordt niet overhoord. Op het rapport beoordelen we het meezingen tijdens het zingen van de Bijbelse liederen. 

Engels:
Hiervoor gebruiken we de methode ‘Take it easy’.
Het gaat in groep 3 vooral om het aanhoren en bekend worden met de Engelse taal. Ook leren de kinderen een beetje Engels spreken vooral m.b.v. liedjes.

Bewegingsonderwijs:
Elke middag spelen we een kwartier buiten.
Elke vrijdag gaan we naar de gymzaal in De Veluwehal.
Wilt u uw kind op deze dag gemakkelijk aan te trekken kleding en schoenen aan laten trekken?

Ook de volgende zaken komen aan bod:
sociale vorming (klassenregels, klassencontract)
muziek
creatieve vorming / spelen en werken / vrije keuze (werken in hoeken)
Een paar keer per week werken we met de programma’s van Pluspunt en Lijn 3 op de computers.

Algemene zaken:

– Verjaardagen vieren we voor het speelkwartier.
– Voor jarige ouders maken de kinderen een kleurplaat.
– De leerlingen komen aan het einde van een dagdeel niet meer eerder naar buiten. Mocht het voor zwemles o.i.d. nodig zijn dat uw kind heel snel naar buiten komt, kunt u dat altijd bij ons aangeven.
– Mocht uw kind bepaalde dagen uit school naar de BSO gaan wilt u dat dan aan ons doorgeven?
– Elke week mogen 2 kinderen ‘hulpje’ zijn. Dat houdt in dat ze onder schooltijd wat klusjes mogen doen en zo nu en dan wat voorrechten hebben. Na schooltijd helpen ze om het lokaal weer aan kant te maken. Als dit niet mogelijk is omdat uw kind gelijk na schooltijd weg moet, houden we daar natuurlijk rekening mee.
– We houden de lijntjes met de ouders van onze leerlingen graag kort. Dat betekent dat u van ons mag verwachten dat we het u doorgeven als er iets bijzonders is. Ook willen we u vragen om bijzonderheden bij ons te melden. Zo weten we wat er speelt bij uw kind en kunnen we daar rekening mee houden.

Heeft u nog vragen: stel ze gerust!

Juf Annelies

maandag, dinsdag en enkele woensdagen

annelies@wvobarneveld.nl

Juf Jeanet

De meeste woensdagen, donderdag en vrijdag

jeanet@wvobarneveld.nl