2021

juli

08 Jul

Rapport

Alle kinderen krijgen het rapport mee.

12 Jul

Schoonmaakavond

In de onderbouw wordt er deze avond schoongemaakt.

12 Jul

Afscheidsavond groep 8

De helft van de ouders van de kinderen uit groep 8 zijn van harte welkom.

13 Jul

Afscheidsavond groep 8

De helft van de ouders van de kinderen uit groep 8 zijn van harte welkom.

13 Jul

OB ‘s middags zomervakantie

De kinderen uit de OB hebben vanaf 11.45 uur zomervakantie.

15 Jul

BB ‘s middags vakantie

De kinderen uit de bovenbouw hebben om 11.45 uur zomervakantie.

16 Jul

Zomervakantie

De kinderen hebben zomervakantie t/m 27 augustus.