2021

oktober

27 Sep

Week tegen pesten

We besteden in alle groepen aandacht aan de week tegen pesten.

27 Sep

Mediawijsheid

In de bovenbouw besteden we deze week aandacht aan mediawijsheid.

05 Oct

Schoolkorfbal

De kinderen uit groep 6/7/8 doen mee aan het schoolkorfbaltoernooi. Op di. 05-10-21 en woe. 06-10-21.

06 Oct

Creamorgen

Alle kinderen gaan deze morgen op een creatieve manier aan de slag.

06 Oct

Kinderboekenweek

Van 06-10-21 t/m 15-10-21 besteden we in alle groepen aandacht aan de kinderboekenweek.

11 Oct

Ziengesprekken

N.a.v. het observatie instrument ZIEN hebben we gesprekken met de ouders uit groep 1 t/m 7 van 11-10-21 t/m 15-10-21.

13 Oct

Cursus overblijfouders

Deze morgen krijgen alle overblijfouders een cursus "overblijven".

18 Oct

Herfstvakantie

Tot en met 22 oktober.

26 Oct

Open Morgen

Ouders worden uitgenodigd om de klas te komen kijken.

27 Oct

Hoofdluiscontrole