Groep 2

Groepsinformatie groep 2

Wie staat er voor de groep:

Juf Wilma Lagerweij op maandag en dinsdag en een aantal vrijdagen.
Juf Gerdi van Wikselaar op woensdag, donderdag en de meeste vrijdagen.
Juf Willeke is regelmatig enkele uren aanwezig ter ondersteuning en voor de werkdrukverlichting.
Het kan gebeuren dat er een stagiaire aanwezig is in de groep. Dit kan een Pabo student zijn, maar ook een leerling onderwijsassistent of een snuffelstage.

Een dag in groep 2:

8.15 uur – 8.25 uur

De deur gaat open en de kinderen mogen zelf binnenkomen. Op het plein kunt u afscheid nemen van uw kind. Ze hangen hun jas aan de kapstok en zetten hun eten en drinken op de daarvoor bestemde plaats in de klas. Ze lopen naar hun eigen tafel en spelen met de ontwikkelingsmaterialen die klaarliggen.

8.25 uur

De klassendeur gaat dicht en de schooldag begint. Het is belangrijk dat uw kind dan echt in de klas is, zodat er voldoende tijd is om de inloopopdracht te doen. De eerste week mag u uw kind in de klas brengen. Daarna mag u buiten afscheid nemen en gaan de kinderen zelfstandig naar binnen.

8.45 uur

We hebben opgeruimd en zitten in de kring. We zeggen goedemorgen tegen elkaar en er worden balletjes gepakt waar namen op staan zodat we weten wie er die dag de hulpjes van de juf zijn. Elke dag zijn er 2 hulpjes. We bespreken welke dag het is. Op de dagritmekaarten kunnen we zien wat we vandaag allemaal gaan doen. De hulpjes en een groepje kinderen mogen vertellen over wat ze beleefd hebben en met ons willen delen.

Dan gaan we zingen en bidden. Op maandag wordt er een nieuw Bijbels lied aangeleerd. Op dinsdag, woensdag en donderdag vertellen we een Bijbelverhaal ‘s morgens vroeg of na het brood eten en op vrijdag bekijken we een plaat en herhalen we de verhalen van deze week.

9.15 uur

We gaan spelen/werken of buiten spelen/gym. Dit wisselen we af met de andere kleutergroepen. Tijdens het spelen en
werken kunnen de kinderen kiezen of ze willen spelen in een hoek of een werkje willen maken. Zolang de kaart op rood staat blijven de kinderen in dezelfde hoek spelen. Gaat de kaart op groen dan mag er een andere hoek gekozen worden. De kinderen kiezen m.b.v. hun eigen naamkaartje, die hangen ze op het planbord bij de activiteit naar keuze.

10.00 uur

We gaan eten en drinken. Op maandag t/m woensdag is het verplicht om fruit mee naar school te nemen, op donderdag en vrijdag mag dit ook een koekje zijn. Verder kan er een beker water of een beker of pakje limonade meegenomen worden. Liever geen chocoladekoekjes en chocolademelk.
Vaak lezen we tijdens het eten en drinken voor uit een (prenten)boek. Soms kan het gebeuren dat uw kind het fruit of koekje niet op heeft, bijv. als er iemand getrakteerd heeft of als we na een bepaalde tijd weer verder gaan met de les.

10.15 uur

We doen een leeractiviteit, zoals bijv. taal of rekenen.

10.30 uur

We gaan buiten spelen/gym of spelen en werken. Gymmen doen we op maandag en op donderdag. Voor het gymmen nemen de kinderen gymschoenen (liefst zonder veters) mee die op school blijven. Ze gymmen op hun hemd en onderbroek. Het is de bedoeling dat de kinderen zichzelf uit -en aankleden, dus wilt u de kinderen op de gymdagen kleding die makkelijk aan- en uitgaat aantrekken? De gymlessen in het speellokaal bestaan uit groot materiaal, werken in hoeken (we werken aan de hand van een methode), spelles en een vrije les.

12.00 uur

We eten onder begeleiding van de juf in de klas en doen daarna nog een korte activiteit. Graag niet teveel meegeven. De kinderen mogen brood en wat te drinken meenemen. Geen snoep!

12.35 uur – 13.05 uur

De kinderen spelen buiten o.l.v. overblijfouders.

13.05 uur

We gaan opnieuw spelen/werken.

14.15 uur
Einde schooldag. Op woensdag is dit om 12.30 uur en op vrijdag om 11.45 uur.

Methodes:

 • Levend Water: Bijbelse geschiedenis
 • Kleuteruniversiteit: dit is een methode voor de ontwikkeling van taal, rekenen, wereldoriëntatie, muziek, drama, sociaal-emotionele ontwikkeling en de schrijfontwikkeling. We werken volgens thema’s.
 • Met Sprongen Vooruit: Dit is een map met rekenactiviteiten.
 • Klinkers: schrijfmethode. De kinderen oefenen de fijne motoriek, wilt u er thuis op letten dat uw kind de goede pengreep gebruikt. Het is moeilijk af te leren als ze het verkeerd aanleren. Wij gebruiken in groep 1 en 2 het lettertype Quiksand.
 • Take it easy: methode Engels waarin de kinderen ondergedompeld worden in de Engelse taal.
 • 123Zing: muziekmethode.
 • Wonderlijk gemaakt: een methode voor de seksuele vorming. Na de meivakantie geven we een aantal lessen. U wordt hierover geïnformeerd.
 • Bewegingsonderwijs in het speellokaal
 • Kwink: methode sociaal- emotionele ontwikkeling.

Leerlijnen:

We werken met leerlijnen waarin de doelen staan die eind groep 2 behaald moeten zijn.

Digitaal onderwijs:

In elke groep zijn tablets aanwezig waar de kinderen tijdens het spelen en werken gebruik van kunnen maken. Eén keer in de week, tijdens de inloop, werken de kinderen met Gynzy. Gynzy is een programma dat aansluit bij de leerlijnen.
We werken ook met Bee-Bots, hierbij zijn de kinderen op een eenvoudige manier bezig met programmeren.
Ook besteden we aandacht aan mediawijsheid tijdens de mediawijsheidweken.

Thematafel:

We werken met de kinderen telkens over een thema. Uw kind mag dan materialen meenemen die met het thema te maken hebben. Wanneer u de naam van uw kind op het materiaal schrijft, kunnen wij alles weer teruggeven.

Lettermuur:

In de kleutergroepen bieden we een aantal letters aan. Wij spreken de letters uit zoals je ze hoort in een woord (fonemisch). In de klas hangt een lettermuur. Als er een nieuwe letter aangeleerd wordt mogen de kinderen kleine voorwerpen of briefjes met de betreffende letter meenemen.

Speelgoedmiddag/morgen voor een vakantie:

Op een dagdeel voor een vakantie mag uw kind speelgoed mee naar school nemen. U krijgt een bericht wanneer dat precies is. Wilt u uw kind speelgoed meegeven waar echt mee gespeeld kan worden? Gewelddadig speelgoed zoals een geweer of een zwaard, maar ook computerspelletjes mogen de kinderen niet meenemen. Het mag ook speelgoed voor buiten zijn. Houdt u er rekening mee dat het speelgoed kapot kan gaan of kwijt kan raken?

Verjaardagen:

 • Als uw kind jarig is mag het feest op school gevierd worden. Een gezonde traktatie heeft onze voorkeur, graag ook niet te veel. De juf maakt foto’s van de jarige en verstuurt deze via Parro aan de ouders/verzorgers van de jarige.
 • Het is de bedoeling dat een jarige kleuter alleen zijn/haar eigen groep en eigen leerkracht trakteert.
 • Er kunnen kinderen zijn die een allergie hebben en bepaalde traktaties niet verdragen. U kunt dit navragen bij de juf. Wilt u dit doorgeven als dit bij uw kind het geval is?

Kleurplaten:

Uw kind mag een kleurplaat maken voor de verjaardag van papa en mama.

Schooltv:

We kijken 1 keer per week een Koekeloere-aflevering, indien mogelijk passend bij het thema.

Bezoek:

Als er een baby’tje geboren wordt, maakt een leerkracht een afspraak voor een bezoek.

Plakboeken:

In de kleutergroep wordt van ieder kind een plakboek bijgehouden met werkjes. Dus niet alle werkjes gaan mee naar huis. Dit plakboek wordt 2 keer per jaar met het rapport meegegeven en mag ook weer meegenomen worden naar school. Aan het eind van groep 2 mogen de kinderen dit plakboek houden als herinnering.

Zelfredzaamheid:

Wanneer uw kind naar school gaat is het fijn als uw kind zich enigszins zelf kan redden. We denken dan aan: jas aantrekken, rits dicht doen, knoop open- en dichtdoen, aan- en uitkleden, veters strikken, toiletgebruik, enz.

Inloopochtenden

Voor elke vakantie mogen ouders/verzorgers tijdens de inloop in de klas komen kijken. U hoort van te voren welke momenten dat zijn.

Contact:

We vinden het belangrijk dat we goed contact met u als ouders hebben. We willen met elkaar het beste voor uw kind en dat kan alleen als we open met elkaar communiceren. Zit uw kind ergens mee of speelt er iets in de thuissituatie dan horen we dat graag. U kunt ons altijd een berichtje via Parro sturen. Heeft u behoefte aan een gesprek, dan kunt
u dit melden in een Parro-bericht. De leerkracht neemt dan contact met u op. Zijn er bijzonderheden voor de dag zelf, dan horen wij dit graag voor 8.15 uur, zodat wij tijd hebben om de berichtjes te lezen en te reageren.

Als er op school bijzonderheden zijn, dan hoort u dat ook van ons. We horen het ook graag als uw kind naar de BSO gaat of bij een vriendje/vriendinnetje gaat spelen. Wordt uw kind door iemand anders opgehaald of mag uw kind alleen naar huis, dan willen we dat ook graag weten. Gaat uw kind op vaste dagen naar de BSO, opa en oma enz. dan noteren wij dat en hoeft u het niet elke keer door te geven.

Juf Wilma

Maandag en Dinsdag

wilma@wvobarneveld.nl

Juf Gerdi

Woensdag t/m Vrijdag

gerdi@wvobarneveld.nl