Groep 1a

Groepsinformatie groep 1A

Wie staat er voor de groep:

Juf Gerjanne op maandag.
Juf Willemieke dinsdag t/m vrijdag

Een dag in de instroomgroep:

8.15 uur
De deur gaat open en de kinderen mogen binnenkomen. Ze hangen hun jas aan de kapstok en zetten hun eten en drinken op de daarvoor bestemde plaats in de klas. Ze lopen naar hun eigen tafel en gaan spelen met de ontwikkelingsmaterialen die klaarliggen.

Om 8.25 uur gaat de deur dicht en
begint de schooldag. Het is belangrijk dat uw kind dan echt in de klas is zodat er voldoende tijd is om de inloopopdracht te doen.

De eerste week mag u uw kind in de klas brengen. Daarna mag u buiten afscheid nemen en gaan de kinderen zelfstandig naar binnen. Vanwege de rust in de klas willen wij u vragen om niet buiten voor het raam van de groep te gaan staan.
Voor elke vakantie is er de gelegenheid om een kijkje in de klas te nemen. U mag dan met uw kind mee naar binnen tijdens de inloop. U krijgt hier t.z.t. meer informatie over.

8.50 uur
We hebben opgeruimd en zitten in de kring. We zingen een welkomstlied en er worden balletjes gepakt waar namen op staan zodat we weten wie er die dag de hulpjes van de juf zijn. Elke dag zijn er 2 hulpjes. We bespreken welke dag het is. Op de dagritmekaarten kunnen we zien wat we vandaag allemaal gaan doen. Dan gaan we zingen en bidden. Op maandag wordt er een nieuw Bijbels lied aangeleerd. Op dinsdag, woensdag en donderdag vertellen we een Bijbelverhaal en op vrijdag bekijken we een plaat en herhalen we de verhalen van deze week.

9.15 uur
We gaan spelen/werken of buiten spelen/gym. Dit wisselen we af met de andere kleutergroep. Tijdens het spelen en werken kunnen de kinderen kiezen of ze willen spelen in een hoek of een werkje willen maken. Zolang de cirkel op rood staat blijven de kinderen in dezelfde hoek spelen. Gaat de cirkel op groen dan mag er een andere hoek gekozen worden.De kinderen kiezen m.b.v. hun eigen naamkaartje, die hangen ze op het planbord bij de activiteit naar keuze.

10.15 uur
We gaan eten en drinken. Op maandag t/m woensdag is het verplicht om fruit mee naar school te nemen, op donderdag en vrijdag mag dit ook een koekje zijn. Verder kan er een beker water of limonade meegenomen worden. Liever geen chocoladekoekjes en chocolademelk. Vaak lezen we tijdens het eten en drinken voor uit een (prenten)boek. Soms kan het gebeuren dat uw kind het fruit of koekje niet op heeft, bijv. als er iemand getrakteerd
heeft of als we na een bepaalde tijd weer verder gaan met de les.

10.30 uur
We doen een leeractiviteit op het gebied van taal of rekenen.

10.45 uur
We gaan buiten spelen/gym of spelen en werken. Gymmen doen we op maandagochtend en donderdagochtend.
De eerste schoolweken spelen we vooral buiten en gaan we nog niet gymmen. Voor het gymmen nemen de kinderen gymschoenen mee die op school blijven. Ze gymmen op hun hemd en onderbroek. Het is de bedoeling dat de kinderen zichzelf uit- en aankleden, dus wilt u de kinderen op de gymdagen kleding die makkelijk aan- en uitgaat aantrekken? En graag gymschoenen met klittenbandsluiting en de naam in beide schoenen. De gymlessen in het speellokaal bestaan uit groot materiaal, werken in hoeken (aan de hand van een methode), spelles en een vrije les.

11.45 uur
We doen een leeractiviteit op het gebied van taal of rekenen.

12.05 uur
We eten onder begeleiding van de juf in de klas en doen daarna nog een korte activiteit.

12.35 uur
De kinderen gaan buiten spelen onder begeleiding van de overblijfouders.

13.05 uur – 14.15 uur
We gaan spelen en werken en daarna sluiten we de dag af met gebed of een danklied. De kinderen gaan met de juf naar het plein en de ouders mogen achter het hek wachten tot hun kind naar hen toekomt.
Op maandag, dinsdag en donderdag zijn de kinderen om 14.15 uur uit. Op woensdag om 12.30 uur en op vrijdag om 11.45 uur.

Methodes:

  • Levend Water: Bijbelse geschiedenis
  • Kleuterplein en Kleuteruniversiteit: dit zijn methodes voor de ontwikkeling van taal, rekenen, wereldoriëntatie, muziek, drama, sociaal emotionele ontwikkeling en de schrijfontwikkeling.
  • Met Sprongen Vooruit: Dit is een map met rekenactiviteiten.
  • Take it easy: methode Engels waarin de kinderen ondergedompeld worden in de Engelse taal.
  • 123Zing: muziekmethode.
  • Kwink: Methode voor de sociaal-emotionele ontwikkeling.

Leerlijnen:

We werken met leerlijnen waarin de doelen staan die aan het eind van dit schooljaar behaald moeten zijn. In de kleine kring bieden we kinderen extra hulp aan als dit nodig is.

Speelgoedmiddag voor een vakantie:

Op de donderdagmiddag voor elke vakantie mag uw kind speelgoed mee naar school nemen. U krijgt een bericht wanneer dat precies is. Wilt u uw kind speelgoed meegeven waar echt mee gespeeld kan worden? Gewelddadig speelgoed zoals een geweer of een zwaard, maar ook computerspelletjes mogen de kinderen niet meenemen. Het mag ook speelgoed voor buiten zijn. Houd u er rekening mee dat het speelgoed kapot kan gaan of kwijt kan raken.

Kleurplaten:

Uw kind mag een kleurplaat maken voor de verjaardag van papa en mama. De verjaardagskalender hangt bij de klas, daar kunt u in de eerste week de namen op invullen zodat tijdig de kleurplaat gemaakt kan worden. U mag het ook via Parro doorgeven.
We maken de kleurplaten vaak na elke vakantie voor de periode die dan komt. Het kan dus zo zijn dat uw kind de kleurplaat al langer van te voren mee naar huis krijgt.

Schooltv:

We kijken 1 keer per week een Koekeloere-aflevering, indien mogelijk passend, bij het thema.

Bezoek:

Als er een baby’tje geboren wordt, komt er een leerkracht op bezoek.

Plakboeken:

In de instroomgroep wordt van ieder kind een plakboek bijgehouden met werkjes. Dus niet alle werkjes gaan mee naar huis. Dit plakboek wordt meegegeven als de andere kinderen een rapport krijgen en mag ook weer meegenomen worden naar school. Aan het eind van groep 2 mogen de kinderen dit plakboek houden als herinnering.

Zelfredzaamheid:

Wanneer uw kind naar school gaat is het fijn als uw kind zich enigszins zelf kan redden. We denken dan aan: jas aantrekken, rits dicht doen, knoop open en dicht doen, aan- en uitkleden, veters strikken, toiletgebruik, enz. Uw kind moet zindelijk zijn voordat hij/zij naar school toe gaat, bij een keer een ongelukje helpen we natuurlijk met verschonen en daarvoor hebben we wat reservekleding op school liggen.

Contact:

We vinden het belangrijk dat we een goed contact met u als ouders hebben. We willen met elkaar het beste voor uw kind en dat kan alleen als we open met elkaar communiceren. Zit uw kind ergens mee of speelt er iets in de thuissituatie dan horen we dat graag. U kunt ons altijd een berichtje via Parro sturen. Heeft u behoefte aan een
gesprek, dan kunt u dit melden in een Parro-bericht. Als u een berichtje stuurt via Parro, dan graag ruim voor schooltijd, zodat we het berichtje op tijd kunnen lezen. Onder schooltijd hebben we vaak geen tijd om de berichtjes te lezen en te beantwoorden. Als er op school bijzonderheden zijn, dan hoort u dat van ons.
We horen het graag als uw kind naar de BSO gaat of uit school met een vriendje/vriendinnetje mee gaat om te spelen. Wordt uw kind door iemand anders opgehaald of mag uw kind alleen naar huis, dan willen we dat graag weten.

Wij hopen op een fijne tijd in de instroomgroep!
Met vriendelijke groet, Gerjanne en Willemieke

Juf Gerjanne

Maandag

gerjanne@wvobarneveld.nl

Juf Willemieke

Dinsdag t/m Vrijdag

willemieke@wvobarneveld.nl