De maaltijd wordt met gebed geopend. Na de maaltijd wordt voorgelezen uit de kinderbijbel of er wordt een dagboekje gebruikt. Na het eten wordt samen gedankt. Als een kind tijdens het eten problemen geeft, mag contact worden opgenomen met een leerkracht. Bij mooi weer kunnen de kinderen (als iedereen klaar is) naar buiten. Bij slecht weer kunnen de kinderen binnen spelletjes doen.

De kosten voor overblijven bedragen € 1,50 per keer. Digitaal zijn kaarten te koop voor 10x overblijven (1 kaart kost € 14,–). Overblijfouders ontvangen € 6,75 per keer voor het overblijven.

De school is verantwoordelijk voor het overblijven en draagt zorg voor een verzekering tegen wettelijke aansprakelijkheid. Begeleiders van het overblijven dienen zich te houden aan de afspraken die gelden voor het overblijven. Voor meer informatie verwijzen we u naar het protocol ‘overblijven’.