Overblijven op school

De maaltijd wordt met gebed geopend. Na het eten wordt samen gedankt.  Bij mooi weer kunnen de kinderen (als iedereen klaar is) naar buiten. Bij slecht weer kunnen de kinderen binnen spelletjes doen.

Overblijfouders ontvangen € 6,75 per keer voor het overblijven.

Verantwoordelijkheid

De school is verantwoordelijk voor het overblijven en draagt zorg voor een verzekering tegen wettelijke aansprakelijkheid. Begeleiders van het overblijven dienen zich te houden aan de afspraken die gelden voor het overblijven.