Overblijven op school

De maaltijd wordt met gebed geopend. Na de maaltijd wordt voorgelezen uit de kinderbijbel of er wordt een dagboekje gebruikt. Na het eten wordt samen gedankt. Als een kind tijdens het eten problemen geeft, mag contact worden opgenomen met een leerkracht. Bij mooi weer kunnen de kinderen (als iedereen klaar is) naar buiten. Bij slecht weer kunnen de kinderen binnen spelletjes doen.

Kosten

De kosten voor overblijven zijn: 10x overblijven € 14,-. U mag via de schoolrekening betalen (NL37 RABO 03855 38499). Graag de naam van uw kind en groep vermelden.

Overblijfouders ontvangen € 6,75 per keer voor het overblijven.

Verantwoordelijkheid

De school is verantwoordelijk voor het overblijven en draagt zorg voor een verzekering tegen wettelijke aansprakelijkheid. Begeleiders van het overblijven dienen zich te houden aan de afspraken die gelden voor het overblijven. Voor meer informatie verwijzen we u naar het protocol ‘overblijven’.