Ons Onderwijs

"Elke school heeft zijn eigen kleur en cultuur"

Kenmerken van ons onderwijs zijn:
We vinden het belangrijk een doorgaande lijn te ontwikkelen voor kinderen van 2 tot 12 jaar.
Ons onderwijs kenmerkt zich door een duidelijke structuur en een veilige, rustige leeromgeving;
Ons onderwijs is toekomstgericht;
Er is een hechte samenwerking tussen school en ouders.