De MR

De MR kijkt kritisch naar het voorgestelde personeelsbeleid, het formatieplan (financiële invulling), identiteit, lesmethodes, ARBO-regels, schoolveiligheid (denk aan het pestprotocol), buitenschoolse opvang enzovoort. Kortom een breed terrein aan onderwerpen. In de MR hebben zowel personeelsleden als ouders zitting.

De MR formuleert adviezen waarop de schoolleiding verplicht is te reageren. Ook zijn er besluiten waarvoor de directie instemming van de MR moet vragen.

Oudergeleding MR

Dhr. D. (Dirco) de Gooijer, Mevr. E.A. (Lisette) Jochemsen Besselsen (secretaresse) en Mevr. M.H. (Mariëtte) van Ee – Roelofsen

Personeelsgeleding MR

Juf Jannita van de Burgt (voorzitter), Juf Jeanet Pansier en Juf Gerjanne Blokland