Peuteropvang

Op de Willem van Oranjeschool hebben wij een peuteropvang en een BSO.  Zo zorgen wij voor een doorgaande leerlijn van 2-13 jaar.

Aanmelden voor kinderopvang

Onze peuteropvang is geopend op alle morgens van maandag, dinsdag donderdag en vrijdag van 8.15 – 12.15 uur. Wij hebben één stamgroep per dagdeel. De stamgroep bestaat uit maximaal 16 kinderen in de leeftijd van 2 tot en met 4 jaar.

Op deze locatie kunt u met uw peuter terecht voor VVE. VVE staat voor: Voor- en Vroegschoolse Educatie. Wij hebben een speciaal programma om kinderen te begeleiden waarbij de taalontwikkeling is vertraagd.

Voor rechtstreeks contact: 06-21618656