Groep 1b

Groepsinformatie groep 1b

Wie staat er voor de groep:

Juf Mieke van den Bosch op maandag en dinsdag en juf Lia Jansen op woensdag, donderdag en vrijdag.
Het kan zijn dat er in de loop van het schooljaar een stagiaire aanwezig is.

Een dag in groep 1b:

8.15 uur
De deur gaat open en de kinderen mogen binnenkomen. Ze hangen hun jas aan de kapstok en zetten hun eten en drinken op de daarvoor bestemde plaats in de klas. Ze lopen naar hun eigen tafel en gaan spelen met de ontwikkelingsmaterialen die klaarliggen. Om 8.25 uur gaat de deur dicht en begint de schooldag.

8.50 uur
We hebben opgeruimd en zitten in de kring. Er worden balletjes gepakt waar namen op staan zodat we weten wie er die dag de hulpjes van de juf zijn. Elke dag zijn er 2 hulpjes. We bespreken welke dag het is. Op de dagritmekaarten kunnen we zien wat we vandaag allemaal gaan doen. Dan gaan we zingen en bidden. Op maandag wordt er een nieuw Bijbels lied aangeleerd. Op dinsdag, woensdag en donderdag vertellen we een Bijbelverhaal en op vrijdag bekijken
we een plaat en herhalen we de verhalen van deze week.

9.15 uur
We gaan spelen/werken of buiten spelen/gym. Dit wisselen we af met de andere kleutergroepen. Tijdens het spelen en werken kunnen de kinderen kiezen of ze willen spelen in een hoek of een werkje willen maken. Zolang de kaart op rood staat blijven de kinderen in dezelfde hoek spelen. Gaat de kaart op groen dan mag er een andere hoek gekozen worden.De kinderen kiezen m.b.v. hun eigen naamkaartje, die hangen ze op het planbord bij de activiteit naar keuze.

10.15 uur
We gaan eten en drinken. Op maandag t/m woensdag is het verplicht om fruit mee naar school te nemen, op donderdag en vrijdag mag dit ook een koekje zijn. Verder kan er een beker water of limonade meegenomen worden. Liever geen chocoladekoekjes en chocolademelk. Tijdens het eten en drinken lezen we voor uit een (prenten) boek.
Soms kan het gebeuren dat uw kind het fruit of koekje niet op heeft, bv. als er iemand getrakteerd heeft of als we na een bepaalde tijd weer verder gaan met de les.

10.30 uur
We doen een leeractiviteit b.v. op het gebied van taal of rekenen.

10.45 uur
We gaan buiten spelen/gym of spelen en werken. Gymmen doen we op dinsdag en op vrijdag. Voor het gymmen nemen de kinderen gymschoenen mee die op school blijven. Ze gymmen op hun hemd en onderbroek. Het is de bedoeling dat de kinderen zichzelf uit- en aankleden, dus wilt u de kinderen op de gymdagen kleding die makkelijk aan- en uitgaat aantrekken? En graag gymschoenen met klittenbandsluiting. Zet u de naam van uw kind op de gymschoenen? De gymlessen in het speellokaal bestaan uit groot materiaal, werken in hoeken, spelles en een vrije les. We werken aan de hand van een methode.

11.45 uur
We doen een leeractiviteit b.v. op het gebied van taal of rekenen.

12.05 uur
We eten onder begeleiding van de juf in de klas en doen daarna nog een korte activiteit.

12.35 uur
De kinderen gaan buiten spelen onder begeleiding van de overblijfouders.

13.05 uur – 14.15 uur
We gaan spelen en werken en daarna sluiten we de dag af met gebed of een danklied. De kinderen gaan met de juf naar het plein en de ouders mogen achter het hek wachten tot hun kind naar hen toekomt. Op maandag, dinsdag en donderdag zijn de kinderen om 14.15 uur uit. Op woensdag om 12.30 uur en op vrijdag om 11.45 uur

Methodes:

  • Levend Water: Bijbelse geschiedenis
  • Met Sprongen Vooruit: Dit is een map met rekenactiviteiten.
  • Gynzy: in de loop van het schooljaar doen we tijdens de inloop elke week 1 keer op de tablet cognitieve spelletjes.
  • Take it easy: methode Engels waarin de kinderen ondergedompeld worden in de Engelse taal.
  • 123Zing: muziekmethode.
  • Wonderlijk gemaakt: een methode voor de seksuele vorming. In het voorjaar geven we een aantal lessen. U wordt hierover geïnformeerd.
  • Schrijven. In groep 1 gebruiken we nog geen methode voor schrijven. We doen wel oefeningen in het voorbereidende schrijven. We gebruiken in groep 1 en 2 het lettertype Quicksand.
  • Kwink: methode voor de sociale emotionele ontwikkeling.
  • Thematische projecten op basis van (prenten)boeken van Kleuteruniversiteit.

Leerlijnen:

We werken met leerlijnen waarin de doelen staan die eind groep 1 behaald moeten zijn. In de kleine kring bieden we kinderen extra hulp aan als dit nodig is.

Tablets:

In elke groep zijn tablets aanwezig waar de kinderen tijdens de inloop gebruik van kunnen maken. We gebruiken hiervoor de oefeningen uit Gynzy. We besteden aandacht aan mediawijsheid. We werken b.v. met Bee-Bots, hierbij zijn de kinderen op een eenvoudige manier bezig met programmeren.

Thematafel:

We werken met de kinderen telkens over een thema. Uw kind mag dan materialen meenemen, die met het thema te maken hebben. Wanneer u de naam van uw kind op het materiaal schrijft, kunnen wij alles weer juist teruggeven.

Lettermuur:

In de kleutergroepen worden een aantal letters aangeleerd. Wij spreken de letters uit zoals je ze hoort in een woord (fonemisch) b.v. b: uitspreken buh. In de klas hangt een lettermuur. Als er een nieuwe letter aangeleerd wordt, mogen de kinderen kleine voorwerpen of briefjes met de betreffende letter meenemen.

Speelgoeddag voor een vakantie:

Op een dag voor elke vakantie mag uw kind speelgoed mee naar school nemen. U krijgt een bericht wanneer dat precies is. Wilt u uw kind speelgoed meegeven waar echt mee gespeeld kan worden? Gewelddadig speelgoed zoals een geweer of een zwaard, maar ook computerspelletjes mogen de kinderen niet meenemen. Het mag ook speelgoed
voor buiten zijn. Houdt u er rekening mee dat het speelgoed kapot kan gaan of kwijt kan raken.

Verjaardagen:

Als uw kind jarig is mag het feest op school gevierd worden. Een gezonde traktatie heeft onze voorkeur, graag ook niet te veel. De juf maakt een paar foto’s van de jarige en verstuurt deze via Parro aan de ouders van de jarige.
Het is de bedoeling dat een jarige kleuter alleen zijn/haar eigen groep en eigen leerkracht trakteert.
Er zijn soms kinderen die een allergie hebben en bepaalde traktaties niet verdragen. U kunt dit navragen bij de juf. Wilt u het aan het begin van het schooljaar via Parro doorgeven als uw kind een allergie heeft?

Kleurplaten:

Uw kind mag een kleurplaat maken voor de verjaardag van papa en mama. De verjaardagskalender ligt in de klas, daar kunt u de namen op invullen, zodat tijdig de kleurplaat gemaakt kan worden.

Schooltv:

We kijken 1 keer per week een Koekeloere-aflevering, indien mogelijk passend bij het thema.

Bezoek:

Als er een baby’tje geboren wordt, komt er een leerkracht op bezoek. Ook bij langdurige ziekte van uw kind komt de leerkracht op bezoek.

Plakboeken:

In de kleutergroep wordt van ieder kind een plakboek bijgehouden met werkjes. Dus niet alle werkjes gaan mee naar huis. Dit plakboek wordt 2 keer per jaar met het rapport meegegeven en mag ook weer meegenomen worden naar school. Aan het eind van groep 2 mogen de kinderen dit plakboek houden als herinnering.

Zelfredzaamheid:

Wanneer uw kind naar school gaat is het fijn als uw kind zich enigszins zelf kan redden. We denken dan aan: jas aantrekken, rits dicht doen, knoop open en dicht doen, aan- en uitkleden, veters strikken, toiletgebruik, enz. Uw kind moet zindelijk zijn voordat hij/zij naar school toe gaat, bij een keer een ongelukje helpen we natuurlijk met verschonen en daarvoor hebben we wat reservekleding op school liggen.

Contact:

We vinden het belangrijk dat we een goed contact met u als ouders hebben. We willen met elkaar het beste voor uw kind en dat kan alleen als we open met elkaar communiceren. Zit uw kind ergens mee of speelt er iets in de thuissituatie dan horen we dat graag. U kunt ons altijd een berichtje via Parro sturen. Heeft u behoefte aan een gesprek, dan kunt u dit melden in een Parro-bericht. De leerkracht kan dan telefonisch contact met u opnemen of via Parro een tijd voor een gesprek met u afspreken. Zijn er bijzonderheden voor de dag zelf, dan horen wij dit graag voor 8.05 uur, zodat wij tijd hebben om de berichtjes te lezen en te reageren. Als er op school bijzonderheden zijn, dan hoort u dat ook van ons. We horen het ook graag als uw kind naar de VSO en/of BSO gaat of uit school met een
vriendje/vriendinnetje mee gaat om te spelen. Wordt uw kind door iemand anders opgehaald of mag uw kind alleen naar huis, dan willen we dat graag weten. Gaat uw kind op vaste dagen naar de BSO, opa en oma enz. dan noteren wij dat en hoeft u het niet elke keer door te geven.

Wij hopen op een heel fijn schooljaar!

Met vriendelijke groet,
Mieke van den Bosch en Lia Jansen

Juf Mieke

Maandag en Dinsdag

mieke@wvobarneveld.nl

Juf Lia

Woensdag t/m Vrijdag

lia@wvobarneveld.nl