Groep 8

Groepsinformatie groep 8

Leerkrachten

Meester Jozua is er de hele week. 

Huiswerk

De kinderen in groep 8 krijgen ook meer huiswerk mee naar huis. Hiervoor is een (goedkope) agenda zeer aan te raden. Tijdens de inloop doen we het niveauwerk, dan oefen ik bepaalde vakken extra met kinderen die dit moeilijk vinden. Voor het niveauwerk geef ik soms huiswerk op aan de betreffende kinderen. Het ritme van het huiswerk zal er ongeveer zo uitzien:

  • Maandag: Extra huiswerk
  • Dinsdag: Rekenhuiswerk
  • Woensdag: Toets
  • Donderdag: Taalhuiswerk
  • Vrijdag: Levend water maken, psalm leren en een memo (Bijbeltekst) leren.

Uitjes

Het lijkt me leerzaam en leuk om een aantal uitjes te regelen in groep 8. Wanneer we een uitje hebben, wordt u daarvan tijdig op de hoogte gesteld. Mocht ik hierbij de hulp van ouders ter begeleiding nodig hebben, laat ik dat weten. Als u ideeën heeft voor een uitje, laat het me weten.

Spreekbeurt/boekenbeurt

De kinderen krijgen 1x per jaar een boekenbeurt en een spreekbeurt. Bij de boekenbeurt hoort een boekverslag, bij de spreekbeurt een werkstuk. Hier zullen de kinderen tijdig over worden ingelicht. Als opstapje hebben we allemaal een vakantie-presentatie gehouden in de klas. 

Weektaak

We gaan dit jaar starten met het programma weektaak.com. De kinderen krijgen allemaal een eigen inlog. Alle kinderen kunnen online de weektaak bekijken. Hierin staat het methodewerk/extra werk/klaarwerk. Per les staat beschreven wat er gemaakt moet worden, of de kinderen mee moeten doen met instructie en wanneer het werk af moet zijn.  Elk kind krijgt een weektaak op zijn/haar niveau en de leerkracht heeft een duidelijk overzicht. 

Groepsplannen

Op school werken we met groepsplannen. Hierin staat precies beschreven welke doelen we per vak de komende periode gaan behandelen en welke specifieke aandacht uw zoon/dochter nodig heeft. In de meeste gevallen krijgt u dus (wanneer er wat moeite is) geen persoonlijk plan mee naar huis.

Cito

Begin november wordt de cito afgenomen, in de week van 15 januari zijn de oudergesprekken. Dan wordt een voorlopig niveau-advies gegeven. Juf Jolanda is ook bij deze gesprekken. In maart hebben we weer een gesprek, dan maken we de verwijzing definitief. 

Internetcontract

In groep 5 hebben de kinderen een internetcontract mee naar huis gekregen. Hierin staan een aantal afspraken en regels. Dit contract blijft tot en met groep 8 geldig. Het zal ook regelmatig weer even besproken worden in de groep.

Contact

Mocht er iets zijn, wilt u wat doorgeven of wilt u een afspraak maken? Ik ben overdag bereikbaar op school. Telefoon: 0342-490651. Mail: jozua@wvobarneveld.nl of via Parro.

 

Meester Jozua

Maandag t/m Vrijdag

jozua@wvobarneveld.nl