Groep 6

Leerkrachten

Meester Theo is er op maandag/dinsdag/woensdag en donderdag. Op vrijdag is meester Theo niet op school aanwezig, maar geeft hij gym in De Veluwehal. Meester Jozua (’s middags)  staat op deze dag voor de groep.

Chromebook

De kinderen uit groep 6 gaan dit schooljaar voor het eerst werken met een chromebook. We gaan hier de rekenmethode helemaal op volgen via het programma Gynzy. De software is adaptief, dus elke leerling werkt op zijn/haar eigen niveau en krijgt een geheel gepersonaliseerde leerervaring. De leerkracht heeft een realtime inzicht in de voortgang van de leerlingen én kan gelijk hulp bieden daar waar nodig is.

Huiswerk

De kinderen in groep 6 krijgen ook meer huiswerk mee naar huis. Hiervoor is een (goedkope) agenda en een huiswerkmap zeer aan te raden. De kinderen leren op deze manier te plannen. Over het algemeen zal het ritme van huiswerk er ongeveer zo uitzien. Dinsdag zaakvak (aardrijkskunde, geschiedenis, biologie). Donderdag: Engels (woorden).  Vrijdag: Levend Water en Psalm. De kinderen krijgen het huiswerk een week van te voren mee naar huis. Het is goed om uw kind thuis ook te helpen/stimuleren/leren plannen.

Internetcontract

In groep 6 wordt het internetcontract ondertekend, regelmatig besproken. Hierin staan een aantal afspraken en regels. Dit contract blijft tot en met groep 8 geldig.

Groepsplannen/hulpplan(nen)

Op school werken we met groepsplannen. Hierin staat precies beschreven welke doelen we per vak de komende periode gaan behandelen en welke specifieke aandacht uw zoon/dochter nodig heeft. In de meeste gevallen krijgt uw kind dus (wanneer er wat moeite is) een hulpplan (“extra hulp”) huiswerk mee naar huis. Dit geldt in ieder geval voor de leerlingen die voor CITO E6 een IV of een V voor een bepaald vak hebben gescoord!!!

Blokjessysteem, verkeerslicht, planning van de dag

Blokjessysteem: Op school werken wij met het blokjessysteem. Iedere leerling heeft een blokje en de leerkracht heeft, zo’n zelfde blok, maar dan in het groot. Deze blokjes en blok bestaan uit een rode en groene kleur en een vraagteken. Als de leerlingen een vraag hebben zetten zij het blokje op vraagteken. Tijdens mijn vaste ronde door de klas, wordt uw kind zo snel mogelijk geholpen. Het blokje staat op rood als de leerlingen stil voor zichzelf moeten werken en op groen als zij een opdracht met andere leerlingen samen mogen maken. Het blok van de leerkracht geeft het volgende aan: Vraagteken: De leerkracht loop zijn/haar vaste ronde door de klas. Rood: De leerkracht is een leerling of een groepje leerlingen aan het helpen en loopt tijdelijk niet zijn vaste ronde door de groep. Groen: De leerlingen mogen d.m.v. hun vinger opsteken een vraag stellen of naar het bureau van de meester lopen.

Verkeerslicht: Het verkeerslicht van de leerkracht is bedoeld om alles zo soepel en ordelijk mogelijk te laten verlopen. Groen: Leerlingen mogen praten, spullen pakken en naar de wc. Oranje: Leerlingen zijn stil, mogen wel spullen pakken en naar de wc. Rood: Leerlingen zijn stil, mogen geen spullen pakken en niet naar de wc.

Planning van de dag: Iedere dag staat er op het digiboard, per vak, wat de leerlingen moeten doen, hoe lang ze daarover mogen doen en wat ze moeten doen als ze klaar zijn d.m.v. een klaaropdracht.

Uitjes

Ook in groep 6 hebben we verschillende uitjes. Te denken valt aan het Biologisch Centrum, Nairac museum en schoolreisje. Wanneer we een uitje hebben, wordt u daarvan tijdig op de hoogte gesteld. Mochten we hierbij de hulp van ouders ter begeleiding nodig hebben, ontvangt u een mail.

Spreekbeurt/boekenbeurt

De kinderen moeten 1x per jaar een spreekbeurt houden. T.z.t. volgt hierover meer informatie.

Meester Theo

Maandag t/m vrijdagmorgen

theo@wvobarneveld.nl

Juf Jannita

Woensdag t/m vrijdag

jannita@wvobarneveld.nl

Juf Carla

Maandag en dinsdag

carla@wvobarneveld.nl