Groep 5

Leerkrachten

Juf Truus op maandag/dinsdag/woensdag en donderdag. Juf Gerjanne op vrijdag.

Nieuw in groep 5

De kinderen krijgen voor het eerst zaakvakken. Dat vinden ze vaak heel leuk en interessant. We werken met de methodes voor Natuniek/Aardrijkskunde en Geschiedenis (Naut/Meander en Brandaan). De lessen zitten goed in elkaar en zijn pakkend voor de kinderen. Voor de toets krijgen de kinderen hun werkboekje mee naar huis, om thuis te oefenen. We oefenen ook op school voor de toets, dus het verschilt per kind of hij/zij nog extra oefening nodig heeft. Als het wel nodig blijkt, is het handig om thuis de lesstof van de toets extra in te oefenen op www.nmb2.nl De kinderen kunnen dan een wachtwoord uit het desbetreffende boekje invoeren en krijgen dan een samenvatting te zien of andere info over het onderwerp.

Huiswerk

De kinderen in groep 5 krijgen huiswerk mee naar huis. Hiervoor is een (goedkope) agenda zeer aan te raden. De kinderen leren op deze manier te plannen. Over het algemeen zal het huiswerk er ongeveer zo uitzien: maandag of donderdag een toets over Naut/Meander/Brandaan. Juf Mariska zal op maandag Naut geven, vandaar dat die toets op de maandag zal vallen, maar dat is dus maar een enkele keer. Vrijdag : Levend Water en de Psalm. De kinderen krijgen het huiswerk een week van te voren mee naar huis. Het is goed om uw kind thuis ook te helpen/stimuleren/leren plannen.

Groepsplannen

Op school werken we met groepsplannen. Hierin staat precies beschreven welke doelen we per vak de komende periode gaan behandelen en welke specifieke aandacht uw zoon/dochter nodig heeft. In de meeste gevallen krijgt u dus (wanneer er wat moeite is) geen persoonlijk plan mee naar huis.

Uitjes

Ook in groep 5 hebben we verschillende uitjes. Wanneer we een uitje hebben, wordt u daarvan tijdig op de hoogte gesteld. Mochten we hierbij de hulp van ouders ter begeleiding nodig hebben, ontvangt u een mail.

Spreekbeurt/boekenbeurt

De kinderen krijgen 1x per jaar een boekenbeurt. T.z.t. volgt hierover meer informatie.

Juf Truus

Maandag t/m donderdag

truus@wvobarneveld.nl

Juf Gerjanne

Vrijdag

gerjanne@wvobarneveld.nl