Groep 7

Leerkrachten

Juf Jolanda is er op maandag/dinsdag/woensdag/vrijdag. Op donderdag is juf Jolanda wel op school aanwezig, maar heeft dan andere taken.  Juf Gerjanne is er op donderdag. Met enige regelmaat komt juf Mariska extra i.v.m. werkdrukverlichting en compensatiedagen van juf Jolanda.

Chromebook

De kinderen uit groep 7 werken weer met een chromebook. We gaan hier de rekenmethode en de spellingsmethode helemaal op volgen via het programma Gynzy. De software is adaptief, dus elke leerling werkt op zijn/haar eigen niveau en krijgt een geheel gepersonaliseerde leerervaring. De leerkracht heeft een realtime inzicht in de voortgang van je leerlingen én kan gelijk hulp bieden daar waar nodig is. Ook krijgen de kinderen huiswerk via Gynzy. De kinderen krijgen van school éénmalig een koptelefoon. De kinderen mogen een eigen koptelefoon en muis van thuis meenemen.

Huiswerk

De kinderen in groep 7 krijgen ook meer huiswerk mee naar huis. Hiervoor is een (goedkope) agenda zeer aan te raden. De kinderen leren op deze manier te plannen. Over het algemeen zal het ritme van huiswerk er ongeveer zo uitzien Maandag : maakwerk/oefenblad/Gynzy . Dinsdag: extra huiswerk waar nodig. Woensdag : toets. Vrijdag :  Levend Water en Psalm. De kinderen krijgen het huiswerk een week van te voren mee naar huis. Het is goed om uw kind thuis ook te helpen/stimuleren/leren plannen.

Internetcontract

In groep 6 hebben de kinderen een internetcontract mee naar huis gekregen. Hierin staan een aantal afspraken en regels. Dit contract blijft tot en met groep 8 geldig. Het zal ook regelmatig weer even besproken worden in de groep.

Groepsplannen

Op school werken we met groepsplannen. Hierin staat precies beschreven welke doelen we per vak de komende periode gaan behandelen en welke specifieke aandacht uw zoon/dochter nodig heeft. In de meeste gevallen krijgt u dus (wanneer er wat moeite is) geen persoonlijk plan mee naar huis.

Uitjes

Ook in groep 7 hebben we verschillende uitjes. Te denken valt aan de toren van Ortho, het Biologisch Centrum, Nairac en schoolreisje. Wanneer we een uitje hebben, wordt u daarvan tijdig op de hoogte gesteld. Mochten we hierbij de hulp van ouders ter begeleiding nodig hebben, ontvangt u een bericht via Parro.

Spreekbeurt/boekenbeurt

De kinderen krijgen een spreekbeurt/boekenbeurt. T.z.t. volgt hierover meer informatie.

Verkeersexamen

In groep 7 krijgen de kinderen zowel een theoretisch als een praktijk examen voor verkeer. Op 2 april zal het theoretische deel worden afgenomen.

Juf Jolanda

Maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag

jolanda@wvobarneveld.nl

Juf Gerjanne

Donderdag

gerjanne@wvobarneveld.nl